EQ11 och vidare

EQ11 och vidare - Högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet

Välkommen till inspirationsdagen EQ11 och vidare - Högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet; en hel dag med spännande presentationer av alla de utvecklingsprojekt på Lunds universitet som fått stöd från EQ11- och kvalitetsmedel. Initiativtagare till dagen är den universitetsgemensamma utbildningsnämnden. Länk till anmälningsformulär finns här nedan. Dagen har flera syften:
  • Det första är att göra projekten kända så att resultaten kan komma till användning.
  • Det andra är att presentera den nya organisationen för högskolepedagogisk utveckling inom universitetet.
  • Det tredje är att föra en diskussion om hur Lunds universitet i framtiden kan stödja högskolepedagogisk utveckling genom ökad samverkan kring projekt och kvalitetsmedel.
Det är många projekt som genom åren erhållit medel. Avsikten är att alla projekt i någon form ska redovisas under dagen. Presentationerna kommer därför att ha olika former:
  • Kort muntlig framställning (ca 15 minuter)
  • Poster
  • Bildspel (pecha-kucha liknande utan muntlig presentation men med eventuell speakerröst)
  • Skrift/kopia av rapporten

Tid och plats

Tid: Onsdagen 27/4 kl 9.00 - 16.00
Plats: Hörsal 128, St Algatan 4, Lund

Program

Här hittar du programmet.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2018-05-24