Keynotes

Måndag 7 maj

Birgitta Meurling, Professor i etnologi, Uppsala universitet.
Meurling har lång erfarenhet av genusforskning och har bl.a. studerat hur kön och klass verkar i den akademiska kulturen. Hon har även lett mentorsprojekt för kvinnliga doktorander och nydisputerade kvinnliga forskare. På detta tema har hon bl.a. publicerat artiklarna "Gränsöverskridande eller gränsbevarande? Mentorsprojekt och ledarskapssatsningar i universitetsvärlden" (2006), "Höga klackar och foträt forskning: kvinnliga forskares position vid universitetet" (2007) och "'Väl rutet, lejoninna!' Om mentorskap, solidaritet och kvinnliga forskares karriärvägar"(2008). Anna Gatti, SULF, Uppsala universitet
Gatti har bl.a. drivit jämställdhetsfrågan sedan hennes tid som vice ordförande i SULF:s doktorandförening SDF och doktorandrepresentant i Uppsala universitets jämställdhetskommitté. Idag är Gatti lokal ombudsman i SULF och projektansvarig för den nyligen utkomna rapporten ”Kokbok för en jämställd akademi”. Projektet finansierades av Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Tisdag 8 maj

Leif Lindberg, Professor em. i pedagogik, Linnéuniversitetet 
Lindberg bedriver bland annat forskning om jämställdhet i högre utbildning med fokus på skillnader mellan kvinnor och män avseende meritvärdering vid konkurrens om anställningar, karriärmönster samt vad som händer med kvinnor efter doktorsexamen – stämmer t.ex. påståendet att kvinnor försvinner i ett svart hål? Forskningen har finansierats med bidrag från Regeringen, Högskoleverkets jämställdhetsråd och Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2016-06-20