Material till seminarier

Asplund & Forsell: Metoder för och effekter av att skapa ett inkluderande studentklimat, här

Björklund: Evidensbaserad medicin i grundutbildningar - samarbete mellan professioner, här

Carlson et al.: Quizar, guider och filmer - digitala lärobjekt och samarbetsmöjligheter kring e-lärande, här

Forsberg & Wahlgren: Hur upplever studenter med funktionsvariation sin studievardag, här

Josefsson et al.: Studenters skrivande - brister, förväntningar, ansvar, här

Ljungqvist: Utmaningar med förändringsarbete kring blended learning. Kan kollegialt samarbete vara en lösning?, här

Mattisson et al.: Casemetoden - verktyg att engagera för anställningsbarhet, här