PedsamIT

PedsamIT är ett universitetsövergripande nätverk. Syftet med PedsamIT är att utifrån pedagogiska perspektiv på utveckling av undervisning och lärande (Ped), i fakultetsövergripande samverkan (sam) arbeta med hur digitala system och redskap (IT) kan utformas, användas och utvecklas för att stödja kvalitetsutveckling av utbildningen. Utbildningsnämnden fastställde 2015-05-20 i handlingsplanen för e-lärande (här) att Lunds universitet under perioden 2016-2018 ska verka för infrastrukturell utveckling och universitetsgemensam samverkan kring e-lärande. AHU har fått i uppgift att bygga upp samverkan och en gemensam kunskapsbas för den växande uppsättningen elektroniska system som etablerats som stöd för undervisning och e-lärande i form av ett universitetsgemensamt nätverk, PedsamIT. Nätverket är tänkt att långsiktigt verka för att stödja en god användning av universitetets utbildningsresurser och universitetsgemensam samverkan när det gäller utveckling av infrastruktur för digitalt stöd för undervisningen. Nätverket ska etableras tillsammans med universitetets IT-strateg, fakulteterna och USV och rapportera till utbildningsnämnden.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2021-12-09