lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Avveckling av Adobe Connect

Avvecklingen av Adobe Connect påbörjas HT 2018!

Adobe Connect ersätts av Zoom, men under en övergångsperiod har vi kunnat använda dem parallellt och kostnadsfritt inom LU. Orsak till avvecklingen av AC är ett behov av ett verktyg som fungerar bättre för fler, resultat av upphandlingar hos Sunet samt stora prishöjningar från Adobes sida.

Processen för avveckling påbörjas HT18 enligt Sunets beslut:

  • inspelningsfunktionaliteten i Adobe Connect stängdes av den 31 januari 2019 och befintligt inspelat material sparas inom tjänsten under två år
  • från och med 31 augusti 2019 stängs inloggning till tjänsten Adobe Connect.
  • 31 januari 2021 avvecklas Sunet Connect
  • </uldes Det kommer alltså att vara möjligt att använda Adobe Connect för möten fram till 31 augusti 2019.</b>

I de fall man önskar spela in ett möte efter årsskiftet kan detta göras med t ex LU play.

Vad ska jag göra med mitt material i Adobe Connect?

Sunets styrelse beslöt i juni 2018 att skynda på avvecklingen av Adobe Connect. Efter att inspelningsfunktionen stängts av kommer sparade inspelningar att finnas tillgängliga för nedladdning fram till 31 augusti 2019. Därefter kommer materialet att sparas på Sunets servrar ytterligare ett och ett halvt år, men med starkt begränsad tillgänglighet.  Beslutet att stänga ner inspelningsfunktionen motiveras av Riksarkivets gallringsriktlinjer där lagkravet är att media av undervisningskaraktär får gallras tidigast efter två år.
Den som har material sparat på AC kan exportera det genom att ladda ner filen till sin egen dator och sedan ladda upp den på nytt på LU play - men processen tar tid, filmen blir av sämre kvalitet och länkar kommer inte att vara klickbara. Här nedan finns en film om hur man går tillväga och den som behöver hjälp kan få det i vår Videostudio. Först och främst är det nu två frågor som var och en av oss behöver ställa till vårt lagrade material:
  • Är det viktigt, kommer jag att använda det igen?
  • Utifrån Riksarkivets anvisningar, vad måste sparas?
Här är en film som beskriver hur du exporterar film till din egen dator:

UTBILDNING

Ta del av och anmäl dig till videostudions workshopar här.

SUPPORT

LU Servicedesk

Tel. 046-222 90 00

servicedeskluse

Öppettider måndag-fredag, kl 8-17

Registrera ärende, problem eller synpunkter på LU Servicedesk