Drop-in workshop: undervisa/mötas via Zoom

Kom och lär dig om att undervisa/ha möte med Zoom!

För dig som har möten och/eller undervisar via Zoom finns workshoppar där du lär dig grunderna - logga in rätt, skapa möten, göra inställningar, samt hantera kontrollerna i mötet. Workshopparna ges på svenska eller engelska efter behov. Tiderna annonseras här: https://www.education.lu.se/events.

Ingen anmälan, bara att komma! Anslut några minuter före utsatt tid - mötet låses när workshopen börjar.