lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

E-möte i Zoom

LU Zoom är här!

Ett e-möte är ett nätbaserat möte som sker från dator till dator via Internet. Det gör att du kan delta t ex från ditt eget arbetsrum. Under ett e-möte är det möjligt att se alla deltagare, tala med varandra, visa presentationer, bilder och innehåll från Internet och arbeta med gemensamma texter. Mötet kan spelas in och återanvändas vid ett senare tillfälle. Det är också möjligt att genomföra en webbkonferens i blandad miljö, där vissa deltar från egen dator och andra deltagare sitter tillsammans i ett mötesrum.

Nu har du som undervisar på distans, blended eller har resfria möten möjlighet att arbeta i ett nytt, modernare och mer användarvänligt verktyg för e-möte på din egen dator. Det nya verktyget heter Zoom och används av många andra lärosäten i Sverige via Sunet – precis som tidigare Adobe Connect.

Verktyget har använts under ett par års tid i t ex kursen Open Networked Learning här på AHU och både lärare och andra användare berättar att det är lätt att komma igång och att teknik som t ex ljud och bild fungerar mycket bra.

Skapa ett konto på LU Zoom

Gå till https://lu-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt LUCAT-id, så skapas ditt konto på Zoom.

Om du använt Zoom tidigare kommer du få frågan om du vill gå över till LUs Zoom. I vårt Zoom har anställda möjlighet att ha möten utan tidsbegränsning med upp till 100 deltagare. Zoom guidar dig i detta byte, men skulle du behöva hjälp - kontakta oss, så hjälper vi dig.

Samarbeten & dialog vid LU

I projektet samarbetar AHU med organisationer som t ex IT-enheten vid HT, LDC, LUB, Bibliotek och IKT vid Medicinska fakulteten, med Pedagogiskt stöd och Studieverkstaden samt med systemförvaltare för relaterade system som t ex lärplattformar (LUVIT, Live@Lund, Moodle och Blackboard). Detta är ett led i gemensamma processer och samverkan för utveckling av väl fungerande digitala lärmiljöer vid LU.  

Projektet Resfria möten vid LU pågick under 2017 och 2018 och utmynnade i en rapport, som du kan hitta här. Ett resultat av detta var ett nytt projekt, Digitala möten, som bl a samlat information om resurser som finns inom LU på Medarbetarwebben.

Det nationella projektet Resfria möten i myndigheter (REMM) har tagit fram en hel del material kring hur möten via webben kan göras bättre. Läs mer här!

UTBILDNING

 

 

Ta del av och anmäl dig till videostudions workshopar här.

Större möte och webinar i Zoom

Vill du ha ett möte i Zoom med mer än 100 personer? Det går bra! Zoom har speciella funktioner för detta: Large meeting och Webinar som kan ta upp till 500 personer. Funktionaliteten skiljer sig åt, läs mer här!

Från hösten 2019 har alla medarbetare tillgång till Large meeting.

För Webinar har vi 5 licenser som går att boka. Före ditt webinar får du också kostnadsfri undervisning om hur du går tillväga. Anmäl dig här.

 

 

SUPPORT

LU Servicedesk

Tel. 046-222 90 00

servicedeskluse

Öppettider måndag-fredag, kl 8-17

Registrera ärende, problem eller synpunkter på LU Servicedesk

Zoom Chat

Zoom har en chatt som är öppen dygnet runt. Gå till Zooms supportsida. På sidans nedre högra hörn hittar du en blå Hjälp-knapp som öppnar chatten (supporten är på engelska).

Återkoppling?

Välkommen att kontakta oss om du vill ge oss förslag på förbättringar eller ge återkoppling om hur Zoom fungerar! Zoom är nytt för både oss vid Lunds Universitet och för andra lärosäten i Sverige och vi vlll gärna ha alla synpunkter och tips som vi kan få. 

Lotta Åbjörnsson (vik. systemförvaltare) 

Staffan Lindström (verksamhetsspecialist)