lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

E-möte i Zoom

LU Zoom är här!

Ett e-möte är ett nätbaserat möte som sker från dator till dator via Internet. Det gör att du kan delta t ex från ditt eget arbetsrum. Under ett e-möte kan man se alla deltagare, tala med varandra, visa presentationer, bilder och innehåll från Internet och arbeta med gemensamma texter. Mötet kan spelas in och återanvändas vid ett senare tillfälle. Man kan också genomföra en webbkonferens i en blandad miljö, där vissa deltar från egen dator och andra deltagare sitter i en videostudio.

Nu har du som undervisar på distans, blended eller har resfria möten möjlighet att arbeta i ett nytt, modernare och mer användarvänligt verktyg för e-möte på din egen dator. Det nya verktyget heter Zoom och kommer att användas av många andra lärosäten i Sverige via Sunet – precis som Adobe Connect.

Verktyget har redan använts på prov i t ex kursen Open Networked Learning här på AHU och både lärare och andra användare berättar att det är lätt att komma igång och att teknik som t ex ljud och bild fungerar mycket bra.

Skapa ett konto på LU Zoom

Gå till https://lu-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt LUCAT-id, så skapas ditt konto på Zoom.

Om du använt Zoom tidigare kommer du få frågan om du vill gå över till LUs Zoom. I vårt Zoom har anställda möjlighet att ha möten utan tidsbegränsning med upp till 100 deltagare. Zoom guidar dig i detta byte, men skulle du behöva hjälp - kontakta oss, så hjälper vi dig.

Zoom och Adobe Connect

Zoom kommer inte att ersätta Adobe Connect direkt utan båda systemen kan under en övergångsperiod användas parallellt och kostnadsfritt inom LU. Orsak till avvecklingen är ett behov av ett verktyg som fungerar bättre för fler, resultat av upphandlingar hos Sunet samt stora prishöjningar från Adobes sida. Processen för avveckling påbörjas HT18, läs mer här.

Vad ska jag göra med mitt material på Adobe Connect?

Först och främst behöver du ta ställning till vad du behöver arkivera och/eller vill spara. Det du beslutar dig för att spara måste du själv före 31 augusti 2019 exportera till din egen dator (du hittar en instruktionsfilm längst ner på sidan här). Materialet kan sedan ompubliceras t ex i LU play. Det kommer också att vara möjligt att boka tid i vår videostudio/verkstad om man behöver handledning utöver detta.

E-Möte och inspelning direkt i din lärplattform

Som användare kommer du att kunna använda Zoom via en webbsida som du loggar in på, precis som du tidigare använt Adobe Connect. En utveckling och möjlighet som projektet ska undersöka är om vi kan integrera Zoom direkt i den lärplattform du undervisar i. Det skulle innebära att du direkt från ditt kursrum i t ex Live@Lund, Moodle eller LUVIT kan starta ett e-möte som dina studenter enkelt hittar till. Projektet undersöker också möjligheten att publicera inspelningar från e-möten i Zoom direkt i din kurs via LU play.

Samarbeten & dialog vid LU

I projektet kommer AHU att samarbeta och ha dialog med organisationer som t ex IT-enheten vid HT, LDC, LUB, Bibliotek och IKT vid Medicinska fakulteten, med Pedagogiskt stöd och Studieverkstaden samt med systemförvaltare för relaterade system som t ex lärplattformar (LUVIT, Live@Lund, Moodle och Blackboard). Detta är ett led i gemensamma processer och samverkan för utveckling av väl fungerande digitala lärmiljöer vid LU.  

Vi arbetar också nära tillsammans med projektet Resfria möten i myndigheter för att samordna aktiviteter, resurser och utveckling.  Läs mer om REMM-projektet nationellt och på bloggen om vad som händer vid LU.

UTBILDNING

Ta del av och anmäl dig till videostudions workshopar här.

Större Webinar

Vill du ha ett en session i Zoom med mer än 100 personer? Det går bra! Zoom har en speciell funktion för webinar som kan ta upp till 500 personer. I ett webinar kan du även ha en panel med deltagare och speciell funktionalitet för frågor och svar (Q & A). 

Vid Lunds universitet har vi 5 licenser som man kan boka. Innan ditt webinar får du också kostnadsfri undervisning om hur du går tillväga. 

Anmäl dig här

SUPPORT

LU Servicedesk

Tel. 046-222 90 00

servicedeskluse

Öppettider måndag-fredag, kl 8-17

Registrera ärende, problem eller synpunkter på LU Servicedesk

Zoom Chat

Zoom har en chatt som är öppen dygnet runt. Gå till Zooms supportsida. På sidans nedre högra hörn hittar du en blå Hjälp-knapp som öppnar chatten (supporten är på engelska).

Återkoppling?

Välkommen att kontakta oss om du vill ge oss förslag på förbättringar eller ge återkoppling om hur Zoom fungerar! Zoom är nytt för både oss vid Lunds Universitet och för andra lärosäten i Sverige och vi vlll gärna ha alla synpunkter och tips som vi kan få. 

Lotta Åbjörnsson (vik. systemförvaltare) 

Staffan Lindström (verksamhetsspecialist)