lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mera Zoom

Många möjligheter i Zoom!

I ditt vanliga Zoom-möte kan upp till 100 personer delta med möjlighet att använda kamera och mikrofon. Den som skapar mötet är värd - Host - men kan lägga upp kollegor inom LU som "Alternative Host". Den av kollegorna som går in i mötet först blir Host. När mötets skapare kommer in i mötet blir hen automatiskt Host.

Som värd för ett möte har du möjlighet att bestämma om deltagarna ska ha tillgång till kamera och mikrofon. Du kan också bestämma om deltagarna ska ha möjlighet att dela skärm i mötet.

Det du inte kan bestämma är exakt vad varje deltagare ser på sin skärm - visar du en presentation ser alla den men det finns alltid möjlighet för var och en att byta vy utan att det påverkar övriga deltagare.

För möten med upp till 500 personer finns Zoom-funktionen Large meeting. Från hösten 2019 kommer alla medarbetare på LU att ha tillgång till detta. Funktionaliteten för såväl värd som deltagare är samma som i vanliga möten.

Zoom har också en Webinar-funktion. Den rymmer maximalt 500 personer och ger möjlighet till att ha en panel med upp till 100 personer med mikrofon och kamera, samtidigt som deltagarnas funktionalitet begränsas. De har möjlighet att ställa frågor och kommunicera via en särskild Q&A-funktion men har inte tillgång till kamera och mikrofon. LU har ett begränsat antal webinar-konton. Behöver du boka ett sådant, gör du det här. Kostnadsfri utbildning ingår!

Vi tittar på möjligheten att lägga till Zoom webinar med plats för upp till 1000 personer.