lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

E-möte i Adobe Connect

Avvecklingen av Adobe Connect påbörjas HT2018!

OBS! FR.O.M. 1 FEBRUARI 2019 ÄR DET INTE MÖJLIGT ATT SPELA IN MÖTEN I ADOBE CONNECT. FRAM TILL 31 AUGUSTI 2019 ÄR DET MÖJLIGT ATT LOGGA IN OCH HÅLLA MÖTEN, DÄREFTER STÄNGS TJÄNSTEN. OM DU HAR MATERIAL SPARAT I ADOBE CONNECT SOM DU BEHÖVER HA KVAR, MÅSTE DET EXPORTERAS FÖRE 31 AUGUSTI.

Ett e-möte är ett nätbaserat möte som sker från dator till dator via Internet. Det gör att du kan delta t ex från ditt eget arbetsrum. Under ett e-möte kan man se alla deltagare, tala med varandra, visa presentationer, bilder och innehåll från Internet och arbeta med gemensamma texter. Mötet kan spelas in och återanvändas vid ett senare tillfälle. Man kan också genomföra en webbkonferens i en blandad miljö, där vissa deltar från egen dator och andra deltagare sitter i en videostudio. 

Adobe Connect är ett webbkonferensverktyg för möten online som kan användas för så väl föreläsningar med många åhörare som för handledning och arbetsmöten. Du kan till exempel:

  • kommunicera med andra deltagare via chatt, röst och video
  • visa dokument, presentationer eller filmer för övriga deltagare
  • visa något på din skärm för övriga deltagare i mötet

Läs mer om vad du kan göra med Adobe Connect

Användningsområden

Användningsområden kan vara:

  • handledningsmöten, t ex forskarutbildning,
  • arbets-, studie- och projektmöten,
  • distansundervisning, mötesrummet är ett virtuellt klassrum.

Använd Adobe Connect

Adobe Connect är gratis att använda för personal och studenter vid universitetet. Lärare/personal kan skapa egna mötesrum och bjuda in deltagare. Studenter kan inte skapa egna mötesrum men delta i möten de blir inbjudna till av en lärare

Teknik

För att delta krävs förutom en uppkopplad dator (bredband från ADSL eller kraftfullare) och programvaran att man har ett headset med hörlurar och mikrofon samt en webbkamera som placeras på datorskärmen. Läs mer under Komma igång! till höger

AHU ger gärna råd om användning av eMöten i nätbaserade kurser.


Login på Adobe Connect

  1. Logga in på http://connect.sunet.se
  2. Välj Lunds universitet
  3. Logga in med ditt vanliga LUCAT-id

Kontakt och stöd

Staffan Lindström,
+46 222 39 24

Manualer (Sunet)

Du hittar guider om hur du kommer igång, skapar mötesrum, leder och deltar i möte här.