LU Play

Skapa video direkt i din lärplattform!

Med LU play kan du enkelt skapa och dela media för lärande och undervisning med dina studenter direkt i din kurs på din lärplattform. Du hittar LU plays funktionalitet i lärplattformarna Moodle vid Medicinska fakulteten och i Blackboard vid Juridiska fakulteten.

Vilka funktioner finns i min lärmiljö?

Funktionaliteten varierar något mellan lärplattformarna, men viss basfunktionalitet är gemensam såsom att ha ett eget privat bibliotek för dina videor och att själv eller i lärarlag kunna publicera till ett kursbibliotek så att bara studenterna på din kurs ser videorna. I en del lärplattformar kan du även infoga video direkt i löpande text så att du kan ha video i forum, uppgifter, meddelande osv.

Du kan skapa videor med bara dig i bild, spela in din skärm eller spela in bara ljud. Du kan också göra en interaktiv video baserad på en PowerPoint. Det går även att lägga till YouTube-videor och bygga in Quizzar (funktionaliteten är under utprovning).

Du kan ladda upp videor skapade med andra program, dela dem med kollegor, tagga dem så att de blir sökningsbara.

Vem kan se mina videor?

Videorna du skapat och laddat upp hamnar i ditt eget privata mediabibliotek. Detta är kopplat till din LUCAT-adress. Om du har kurser på flera av de anslutna lärplattformarna så kan du, när du loggar in, nå ditt privata mediabibliotek ifrån dem alla. Från respektive kurs och lärplattform kan du därefter publicera och dela din video med dina studenter.

Hur hittar jag till LU play?

Det fungerar på olika sätt på olika lärplattformar. Om du inte hittar funktionaliteten direkt när du loggat in så kontakta ansvarig för din lärplattform (se kolumn till höger). Du får gärna också kontakta systemförvaltningen via vikarierande Nicolette Karst för övergripande information eller demo.

Videor som är skapade och uppladdade i mediaportalen kommer även att kunna nås inne ifrån lärplattformarna.  Du hittar portalen här:

play.education.lu.se

Så här gör du - en snabbgenomgång av LUplay

 

LU play vid LU - vilken är nyttan?

Det övergripande syftet är att bidra till utvecklingen av undervisningen vid Lunds universitet genom att

  • möjliggöra att effektivt skapa och dela media i form av videor och ljudinspelningar.
  • bidra till och öka studentaktiva undervisningsformer vid LU såsom flipped classroom.
  • att med video och ljudinspelningar skapa förutsättningar för inkluderande undervisningsformer, som ger möjlighet till lärande i egen takt, repetition, stöd vid annat modersmål eller läs- och skrivsvårigheter.
  • säkerställa publicering på en universitetsgemensam plattform under rättssäkra former samt
  • säkra att media som sprids bär LUs varumärke.

Läs mer om hur du kan använda video i din undervisning på https://videoidinundervisning.blogg.lu.se/.

LU play är det interna namnet på Kaltura, en molntjänst upphandlad av Sunet.

Nationellt är ett 20-tal lärosäten samt Kungliga Biblioteket anslutna till tjänsten, vilket skapar ett brett forum för utbyte av erfarenhet och kunskap gällande både utveckling och pedagogisk tillämpning.

 

Studio

Har du Canvas som lärplattform ska du i stället för LU play använda videoverktyget Studio. Det finns goda skäl för detta:

Studio är bättre integrerat i Canvas. Du kan enkelt spela in, publicera och dela video genom Studio i Canvas. Dessutom har Studio en lättanvänd och välfungerande automatisk textningsfunktion!

Mer information om Studio hittar du i denna självstudiekurs i Canvas.

Nicolette Karst (vik. systemförvaltare)
+46 46 222 33 39

Problem eller frågor? Kontakta servicedeskluse

LU play i din lärplattform

Funktioner för att skapa, ladda upp och dela video finns i lärplattformarna Moodle vid Medicinska fakulteten och Blackboard vid Juridiska fakulteten. Varje lärplattform har support via LU Servicedesk och därefter en ansvarig kontaktperson, se nedan.

Lärplattformen Canvas har ett inbyggt videoverktyg, Studio. Information om och introduktion i Studio ges på Canvas i form av kurser/workshoppar och online support i Zoom. Se canvaskursen Studio - Kom igång med video i Canvas.

 

moodle

LU Servicedesk

Tel. 046-222 90 00

servicedeskluse

Öppettider måndag-fredag, kl 8-17

Vid kontakt ange LU play i Moodle vid medfak

 

Kontakt om hur man använder LU play i Moodle: Magnus Hovde
+46 46 222 18 81

Blackboard

For information about how you at the Faculty of Law can teach with LU play in Blackboard, please contact: 

Stefan Bengtsson,+46 46 222 11 23