lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

LU Play

Skapa film direkt i din lärplattform!

Med LU play kan du enkelt skapa och dela media för lärande och undervisning med dina studenter direkt i din kurs på din lärplattform. Du hittar LU plays funktionalitet i lärplattformarna Live@Lund som är universitetsgemensam, Moodle vid Medicinska fakulteten samt i Blackboard vid Juridiska fakulteten.

Vilka funktioner finns i min lärmiljö?

Funktionaliteten varierar något mellan lärplattformarna, men viss basfunktionalitet är gemensam såsom att ha ett eget privat bibliotek för dina filmer och att själv eller i lärarlag kunna publicera till ett kursbibliotek så att bara studenterna på din kurs ser filmerna. I en del lärplattformar kan du även infoga film direkt i löpande text så att du kan ha film i forum, uppgifter, meddelande osv.

Du kan skapa filmer med bara dig i bild, spela in din skärm eller spela in bara ljud. Du kan också göra en interaktiv film baserad på en PowerPoint. Det går även att lägga till YouTube-filmer och bygga in Quizzar (funktionaliteten är under utprovning).

Du kan ladda upp filmer skapade med andra program, dela dem med kollegor, tagga dem så att de blir sökningsbara.

Vem kan se mina filmer?

Filmerna du skapat och laddat upp hamnar i ditt eget privata mediabibliotek. Detta är kopplat till din LUCAT-adress. Om du har kurser på flera av de anslutna lärplattformarna så kan du, när du loggar in, nå ditt privata mediabibliotek ifrån dem alla. Från respektive kurs och lärplattform kan du därefter publicera och dela din film med dina studenter.

Hur hittar jag till LU play?!

Det fungerar på olika sätt på olika lärplattformar. Om du inte hittar funktionaliteten direkt när du loggat in så kontakta ansvarig för din lärplattform (se kolumn till höger). Du får gärna också kontakta systemförvaltningen via vikarierande Nicolette Karst för övergripande information eller demo.

Inför att LUVIT också är integrerad finns det en temporär lösning - en mediaportal som har de flesta funktioner som också kommer att finnas på lärplattformarna. All film som du laddar upp och skapar här kan du också nå via din lärplattform. Du hittar portalen här:

play.lu.se

Filmer som är skapade och uppladdade i mediaportalen kommer även att kunna nås inne ifrån lärplattformarna.

LU play vid LU - vilken är nyttan?

Det övergripande syftet är att bidra till utvecklingen av undervisningen vid Lunds universitet genom att

  • möjliggöra att effektivt skapa och dela media i form av filmer och ljudinspelningar.
  • bidra till och öka studentaktiva undervisningsformer vid LU såsom flippat klassrum.
  • att med film och ljudinspelningar skapa förutsättningar för inkluderande undervisningsformer, som ger möjlighet till lärande i egen takt, repetition, stöd vid annat modersmål eller läs och skrivsvårigheter.
  • säkerställa publicering på en universitetsgemensam plattform under rättssäkra former samt
  • säkra att media som sprids bär LUs varumärke.

LU play är det interna namnet på Kaltura, en molntjänst upphandlad av Sunet.

Nationellt är ett 20-tal lärosäten samt Kungliga Biblioteket anslutna till tjänsten, vilket skapar ett brett forum för utbyte av erfarenhet och kunskap gällande både utveckling och pedagogisk tillämpning.

Nicolette Karst (vik. systemförvaltare)
+46 46 222 33 39

LU play i din lärplattform

Funktioner för att skapa, ladda upp och dela film finns i lärplattformarna Live@Lund, Moodle vid Medicinska fakulteten samt Blackboard vid Juridiska fakulteten. Varje lärplattform har support via LU Servicedesk och därefter en ansvarig kontaktperson, se nedan. 

LUVIT

LU play kommer att implementeras i LUVIT. För mer information kring tidsplan och aktiviteter kontakta

Kenneth Johansson, +46 46 222 39 01

LU play i Live@Lund

LU Servicedesk

Tel. 046-222 90 00

servicedeskluse

Öppettider måndag-fredag, kl 8-17

Vid kontakt ange LU play i Live@Lund

 

Kontakt om hur man använder LU play i Live@Lund: Djevdet Iséni,
+46 46 222 80 04

Hjälpavsnitt: "Mitt Live@Lund

moodle

LU Servicedesk

Tel. 046-222 90 00

servicedeskluse

Öppettider måndag-fredag, kl 8-17

Vid kontakt ange LU play i Moodle vid medfak

 

Kontakt om hur man använder LU play i Moodle: Magnus Hovde
+46 46 222 18 81

Blackboard

For information about how you at the Faculty of Law can teach with LU play in Blackboard, please contact: 

Stefan Bengtsson,+46 46 222 11 23