lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

LU play - migrering

Allt mediamaterial sparat på play.education.lu.se kommer från den 19:e maj att kopieras från en molnlösning i tredje land till en lagring i Köpenhamn. Denna migrering kommer dels att bättre uppfylla Lunds universitets säkerhetskrav, dels svara på de nya kraven gällande hantering av personuppgifter. En bonuseffekt är att det, enligt information från vår nya leverantör NorduNet, kommer att vara mycket, mycket snabbare att ladda upp och hantera film.

Migreringsperioden - inleds 19 maj, slutdatum annonseras inom kort

Du kan se all publicerad film, men inte skapa eller publicera ny

Det mesta av materialet har redan kopierats över till Köpenhamn, men under denna period kommer återstoden att kopieras över och hanteras. För att detta ska vara möjligt kommer vi att pausa möjligheten att skapa och ladda upp film i LU play. Det är däremot fullt möjligt för t ex studenter att fortfarande ta del av och se all media.

Tveka inte att kontakta oss via servicedesk@lu.se om du behöver skapa och publicera film vid just detta tillfälle, vi har möjlighet att tillhandahålla alternativa möjligheter om det är akut.  

Efter migrering 

Mediaportalen - publicera om i lugn och ro

Media som du skapat, laddat upp och publicerat via mediaportalen på gamla adressen play.education.lu.se kommer att ligga kvar året ut för uppspelning, så att du har möjlighet att publicera om i lugn och ro. Du kan inte längre logga in här, så för att du ska veta vilka filmer det gäller, så kommer filmerna vid uppspelning ha inbäddad information i form av en bild, som indikerar att filmen så småningom behöver publiceras på nytt. Du kommer framöver inte kunna skapa nya filmer via denna webbadress

Ny adress för att skapa, hantera och publicera

När du vill publicera ditt filmmaterial på nytt, loggar du istället in på en ny adressen: play.lu.se. Det material du tidigare skapat finns redan på plats i ditt personliga bibliotek och du kan publicera det på nytt. Det är på denna webbadress som du framöver kommer att skapa, hantera och publicera dina filmer. Vi kommer att annonsera när det är möjligt att logga in på nya adressen.

Media i lärmiljöer

De media du tidigare skapat och publicerat inifrån lärmiljöerna Live@Lund, Moodle vid Medicinska fakulteten samt för Blackboard vid Juridikum behandlas lite annorlunda. Du kommer att få information om detta från administratörerna för respektive lärmiljö.Kontaktinformation hittar du här

Är något oklart?

Kontakta oss gärna via servicedesk@lu.se, om det är något som känns oklart i hanteringen. Vi kommer att finnas på plats för att hjälpa dig om du behöver hjälp, har frågor eller funderingar.