LU Zoom

LU:s eMötesverktyg för undervisning och möten

Ett eMöte är ett nätbaserat möte som sker från dator till dator via Internet. Det gör att du kan delta t ex från ditt eget arbetsrum. Under ett eMöte är det möjligt att se alla deltagare, tala med varandra, visa presentationer, bilder och innehåll från Internet och arbeta med gemensamma texter. Mötet kan spelas in och återanvändas vid ett senare tillfälle. Det är också möjligt att genomföra en webbkonferens i blandad miljö, där vissa deltar från egen dator och andra deltagare sitter tillsammans i ett mötesrum.

Nu har du som undervisar på distans, blended eller har resfria möten möjlighet att arbeta i ett nytt, modernare och mer användarvänligt verktyg för eMöte på din egen dator. Det nya verktyget heter Zoom och används av många andra lärosäten i Sverige via Sunet – precis som tidigare Adobe Connect.

Verktyget har använts under ett par års tid i t ex kursen Open Networked Learning här på AHU och både lärare och andra användare berättar att det är lätt att komma igång och att teknik som t ex ljud och bild fungerar mycket bra.

 

Skapa ett konto på LU Zoom

Gå till https://lu-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt LUCAT-id, så skapas ditt konto på Zoom. Om du använt Zoom tidigare kommer du få frågan om du vill gå över till LUs Zoom. I vårt Zoom har både anställda och studenter möjlighet att ha möten utan tidsbegränsning med upp till 300 deltagare. Zoom guidar dig i detta byte, men skulle du behöva hjälp - kontakta oss via servicedesk så hjälper vi dig. Viktigt att säga är också att Zoom på LU hanteras på servrar inom EU och alltså är OK med avseende på GDPR. Du skall alltså inte använda privat-Zoom som är en molntjänst! 

Större möte i Zoom

Från hösten 2019 har alla medarbetare och studenter samma behörighet i sina Zoom-konton, med möjlighet att ha upp till 300 deltagare i möte på obegränsad tid. Alla i mötet har möjlighet att använda mikrofon och kamera. Det går alldeles utmärkt att hålla webinar i ditt eget Zoom, och då har du alla möjligheter till interaktion mellan deltagarna. Vill du ha plats för fler än 300 deltagare har LU ett antal licenser för s k Large meeting som kan ta 500 personer. Alla har då tillgång till mikrofon och kamera. Dessa licenserna går att boka. Före ditt webinar får du också kostnadsfri undervisning om hur du går tillväga. Bokningsformulär för large meeting

Samarbeten & dialog vid LU

AHU samarbetar med organisationer som t ex IT-enheten vid HT, LDC, LUB, Bibliotek och IKT vid Medicinska fakulteten, med Pedagogiskt stöd och Studieverkstaden samt med systemförvaltare för relaterade system som t ex lärplattformar (Canvas, LUVIT, Live@Lund, Moodle och Blackboard). Detta är ett led i gemensamma processer och samverkan för utveckling av väl fungerande digitala lärmiljöer vid LU.  

Projektet Resfria möten vid LU pågick under 2017 och 2018 och utmynnade i en rapport, som du kan hitta här. Ett resultat av detta var ett nytt projekt, Digitala möten, som bl a samlat information om resurser som finns inom LU på Medarbetarwebben.

Det nationella projektet Resfria möten i myndigheter (REMM) har tagit fram en hel del material kring hur möten via webben kan göras bättre. Läs mer här!

eMöte vid LU

Guider för Zoom, Teams och andra eMötes-verktyg vid LU

Zoom vid LU och säkerhet

SUPPORT

LU Servicedesk Tel. 046-222 90 00 servicedeskluse Öppettider måndag-fredag, kl 8-17 Registrera ärende, problem eller synpunkter på LU ServicedeskZoom Chat Zoom har en chatt som är öppen dygnet runt. Gå till Zooms supportsida. På sidans nedre högra hörn hittar du en blå Hjälp-knapp som öppnar chatten (supporten är på engelska).

Återkoppling?

Välkommen att kontakta oss om du vill ge oss förslag på förbättringar eller ge återkoppling om hur Zoom fungerar! Zoom är nytt för både oss vid Lunds Universitet och för andra lärosäten i Sverige och vi vlll gärna ha alla synpunkter och tips som vi kan få. 
Lotta Åbjörnsson (vik. systemförvaltare)  Staffan Lindström (verksamhetsspecialist)