Information om Zooms kapacitet - och en del tips

När alla universitet flyttar online...

...ställer det stora krav på kapaciteten i våra system

Under slutet av vecka 11 var det många kollegor på 96 lärosäten i Norden som kom på samma briljanta idé - att undervisa via Zoom. Det resulterade i stora svårigheter - det gick inte att starta möten eller att komma in i möten och breakout rooms fungerade inte. Under helgen 14-15 mars arbetade NORDUnet och Zoom flitigt och kapaciteten är nu mångdubbelt större. I och med att universiteten i hela Norden nu stänger helt kommer det att vara många som behöver ha möten. Vi vill därför rekommendera följande:
  • planera alltid för att kunna kommunicera via mer än en kanal (e-post/lärplattform/andra kurssidor)
  • istället för att chansa på att det går att hålla föreläsning online kan du lägga upp förinspelade filmer, läsanvisningar och powerpointpresentationer till studenterna (även pedagogiskt ett bättre val!)
  • stäm sedan möte med studenterna för att diskutera eller svara på deras frågor utifrån vad de tittat på eller läst.
Det ser ut som att belastningen i Zoom är störst mellan kl 10 och 13 och därefter dalar till en behaglig nivå fram till kl 15. Av det följer att det är klokt att lägga mycket viktiga möten utanför de tiderna. [Uppdatering 24 mars: Zoom är ytterligare utbyggt och klarar 250000 samtidiga användare. Inga problem rapporterades under gårdagen (måndag 23 mars).]