Jämförelseöversikt digitala mötesverktyg

Funktion

Zoom

S4B

Teams

Kommentarer

Gratis för alla medarbetare och studenter

Ja

Ja

Ja

Anställda och studenter har samma behörighet: upp till 300 deltagare och obegränsad mötestid!

Fungerar för möte med alla, överallt

Ja

Ja

Ja

Vissa myndigheter/organisationer väljer att begränsa kommunikationen.

Delta via länk i mötesinbjudan

Ja

Ja

Ja

Mötesledaren skickar ut en länk, som öppnas i webbläsare eller webb app.

Chatt med alla under mötet

Ja

Ja

Ja


Chatt med enskilda mötesdeltagare under mötet

Ja

Nej

Ja


Deltagarlista

Ja

Ja

Ja


Fjärrkontroll av skärm

Ja

Nej

Nej

 

Inspelning av mötet

Ja

Ja

Ja

Zoom och S4B sparas lokalt på datorn. Går att enkelt ladda upp till LU play eller YouTube.

Break-out rooms

Ja

Nej

Nej

Möjlighet att dela in deltagarna i mindre grupper, där varje grupp har möjlighet att diskutera och presentera.

Kunna bestämma utseende (växla vy) som deltagare

Ja

Ja

Ja?


Kunna se om deltagare har fokus i rummet

Ja

Nej

Nej

Du kan övervaka om mötesrummet är i fokus för deltagarna eller om de jobbar med annat på datorn i Zoom.

Låsa deltagares vy

Nej

Nej

Nej

Ring in-funktion

Ja

Nej

Nej

I Zoom finns detta för de flesta länder, innebär att den som ringer in gör det till lokal telefontaxa.

Omröstning (Poll)

Ja

Nej

Nej

 

Q&A modererad

Ja

Nej

Nej

I Zoom har man detta via webinar-funktionen.

Skärmdelning

Ja

Ja

Ja


Styra deltagares rättigheter

Ja

Ja

Ja

Man kan styra rättigheterna mer detaljerat i Zoom.

Väntrum innan sändning/möte startar

Ja

Ja

Ja


Whiteboard

Ja

Nej

Ja

 

Direkttolkning (undertexter)

Ja

Nej

Ja

Zoom ger möjlighet att ha en deltagare som transkriberar live under mötet. Undertexter kan ses av deltagarna. Teams har automatiserad transkribering.

Integration Outlook

Nej*

Ja

Ja

*Zoom möteshanterare erbjuder .msg bokningsfil som kan skickas

Anteckningar

Nej*

Ja

Ja

*Dela dokument via LU Box, Office 365 eller Google Drive och dela därefter din skärm i Zoom.