LUVIT

LUVIT - avveckling

Med anledning av Corona/Covid 19

Regeringen har nu rekommenderat att alla universitet och högskolor, med början 18/3, ska övergå till att bedriva sin undervisning på distans. Lärare har redan bl a efterfrågat möjligheter att lägga upp föreläsningar som film i LUVIT. I LUVIT finns möjligheter att ställa om sin undervisning snabbt och enkelt och vi administratörer kommer att hjälpa dig så mycket vi kan med detta arbete.

Enligt beslut från Utbildningsnämnden (STYR 2018/1343) ska lärplattformen Canvas införas på Lunds universitet. Canvas ska ersätta de idag universitets-gemensamma lärplattformarna Live@Lund och LUVIT och implementeras på universitetet under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2020. LUVIT/Live@Lund kommer alltså att finnas kvar under såväl innevarande läsår som läsåret ht19-vt20. Därefter kommer det bara vara möjligt att slutföra kurser i plattformen som påbörjats under det sist nämnda läsåret. Har du frågor om avvecklingen av plattformen är du välkommen att ställa dessa till systemförvaltningen (sidika.basic@ahu.lu.se). Har du frågor om Canvas ska du ställa dem till canvas@education.lu.se.

Vid Lunds universitet har LUVIT haft centralt finansierad drift och support. I LUVIT kan du fortsätta driva dina kurser fram till det datum då du fört över dem Canvas. När du flyttat över din(a) kurs(er) till Canvas ska du ombesörja att ditt material (egenproducerat undervisningsmaterial samt alla examinerande moment) i alla tidigare hållna kurser kan arkiveras. Du kommer att få en enkel handledning du kan följa för att göra detta på rätt sätt.

LUVIT - läsåren ht18-vt19 och ht19-vt20

LUVIT kommer att finnas kvar under såväl läsåret ht18-vt19 som ht19-vt20. LUVIT är en lärplattform, även kallat LMS (Learning Management System) eller VLE (Virtual Learning Environment). Det är en plats online, där du kan bygga din kurs och dess läraktiviteter. I detta "kursskal" finns det för dig och dina studenter verktyg för kommunikation och interaktion, möjlighet att ladda upp kursrelaterat innehåll i form av länkar, artiklar, presentationer, prov, tester, dokument, bilder och filmer samt möjlighet att hantera administrativa funktioner som registrering och schemaläggning etc. Det finns inbyggda verktyg och arbetsflöden, t ex för flervalstester, inlämningsuppgifter, kamratgranskning, grupparbete med mera. Det finns ett 20-tal verktyg för kommunikation och det finns verktyg för att ge feedback och stöd. 

LUVIT - Lund University Virtual Interactive Tool

LUVIT är en webbaserad interaktiv kursmiljö för helt eller delvis nätbaserade kurser. Systemet får användas av lärare vid Lunds universitet för kurser av olika slag men också för andra projekt som LU deltar i. LUVIT är förhållandevis lätt att använda och utan särskilda tekniska kunskaper kan lärare bygga en kursstruktur, publicera dokument, skapa möjligheter till kommunikation (forum, chatt och meddelandefunktion), konstruera webbaserade prov m.m. För att använda LUVIT behövs endast tillgång till internet och webbläsarna Firefox, Chrome, Safari eller Internet Explorer. LUVIT har använts i många år på LU, med start 1998. Sedan sommaren 2018 är det version 6.6 som är den aktuella. Alla som driver/vill driva nätbaserade kurser eller kursmoment baserade på LUVIT måste lära sig använda den aktuella versionen av LUVIT. Ta kontakt med din LUVIT-administratör eller med AHU (se kontaktinfo under support i navigeringen till höger). LDCs Servicedesk fungerar som central för alla supportärenden för lärare. Observera att LUVIT kommer att - tillsammans med Live@Lund - fasas ut som ett universitetsgemensamt LMS under perioden 1/1 2019 - 31/12 2020.

Canvas blir den nya universitetsgemensamma lärplattformen. Har du frågor om Canvas kan du ställa dem till canvas@education.lu.se.

LUVIT Login

Användare med LUCAT- eller student-id går till LUVIT-portalen  denna väg. Användare utan LUCAT- eller student-id går till LUVIT-portalen denna väg.

Support (LDC Servicedesk)

LDC:s servicedesk fungerar som central för lärares alla supportärenden, även om du vill ha en introduktion av LUVIT och de olika verktyg som plattformen erbjuder. Beroende på ärendenas/frågornas art slussas ärendet vidare till rätt person. Studenter hänvisas i första hand till den ansvarige läraren för support. Telefon: 29 000 Epost: servicedeskldc.luse eller lägg in din fråga som ett ärende på Ärendeportalen

Beställ kursskal i LUVIT

Lärare som vill ha hjälp med att skapa ett nytt kursskal i LUVIT vänder sig i första hand till sin Lokala LUVIT Administratör. Finns det inte en sådan kan du använda denna länk för att göra en beställning av kursskal.