LUVIT

LUVIT - avveckling

Med anledning av Corona/Covid 19

Regeringen har nu rekommenderat att alla universitet och högskolor, med början 18/3, ska övergå till att bedriva sin undervisning på distans. Lärare har redan bl a efterfrågat möjligheter att lägga upp föreläsningar som film i LUVIT. I LUVIT finns möjligheter att ställa om sin undervisning snabbt och enkelt och vi administratörer kommer att hjälpa dig så mycket vi kan med detta arbete.

 

Enligt beslut från Utbildningsnämnden (STYR 2018/1343) ska lärplattformen Canvas införas på Lunds universitet. Canvas ska ersätta de idag universitets-gemensamma lärplattformarna Live@Lund och LUVIT och implementeras på universitetet under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2020. LUVIT/Live@Lund kommer alltså att finnas kvar under såväl innevarande läsår som läsåret ht19-vt20. Därefter kommer det bara vara möjligt att slutföra kurser i plattformen som påbörjats under det sist nämnda läsåret. Har du frågor om avvecklingen av plattformen är du välkommen att ställa dessa till systemförvaltningen (sidika.basic@ahu.lu.se). Har du frågor om Canvas ska du ställa dem till canvas@education.lu.se.

 

Vid Lunds universitet har LUVIT haft centralt finansierad drift och support. I LUVIT kan du fortsätta driva dina kurser fram till det datum då du fört över dem Canvas. När du flyttat över din(a) kurs(er) till Canvas ska du ombesörja att ditt material (egenproducerat undervisningsmaterial samt alla examinerande moment) i alla tidigare hållna kurser kan arkiveras. Du kommer att få en enkel handledning du kan följa för att göra detta på rätt sätt.

LUVIT Login

Användare med LUCAT- eller student-id går till LUVIT-portalen  denna väg. Användare utan LUCAT- eller student-id går till LUVIT-portalen denna väg.
Sidansvarig: lotta.abjornssonahu.luse | 2021-03-09