Öppna digitala lärresurser

Lärare idag utvecklar och producerar digitala lärresurser, t.e.x. inspelade föreläsningar, quizz, simuleringar och olika typer av övningar och andra typer av lärobjekt. Många enskilda lärare och stora lärosäten lägger öppet ut sina lärresurser på nätet, fritt tillgängligt för andra att använda, ibland t.o.m. att göra om. Detta kan regleras med Creative Common licensiering, som är ett system för att märka upp material och tydliggöra hur det får användas. Läs mer om Creative Commons och hur det kan användas

Fördelar för studenterna

Rätt utnyttjat blir det lättare för studenterna att lära sig. Kursmaterial och föreläsningar blir tillgängliga via Internet för repetition och förtydliganden. Det gör det också lättare för studenterna att se vad kurserna handlar om så att de kan välja rätt. Kurserna blir mer flexibla när studenten kan repetera moment i efterhand och materialet blir också mer anpassat efter olika lärstilar.

Ökad öppenhet mellan universitet och högskolor

För dig som lärare eller kursledare innebär de öppna lärresurserna att du kan erbjuda dina studenter ett rikare och mer motiverande kursinnehåll. För högskolan innebär en ökad öppenhet att utbildning som bedrivs görs synlig, vilket kan leda till ökat söktryck. I förlängningen påverkas såväl kvalité, genomströmning och ekonomi positivt för den egna organisationen.

Vad görs vid Lunds universitet?

LU deltar i ett nationellt projekt för att sprida information om öppna digitala lärresurser och öka användningen för lärare och studenter. För Lunds del innebär detta följande:  
  • Inom ramen för projektet kommer ett seminarium att arrangeras vid LU, närmare bestämt den 3 mars 2011. Seminariet riktar sig till lärare.
  • En annan aktivitet är att samla in de lärresurser som producerats vid LU och sprida information om dessa i olika kanaler.
  • Ytterligare en aktivitet är att sammanställa en guide över informationsresurser inom området. Den hittar du via länken nedan.
Sidansvarig: lotta.abjornssonahu.luse | 2016-06-20