UDL - universal design for learning

"You can't reach them - you can't teach them"

Hur står det till med din undervisning? Är den utformad på ett sätt som gör den överskådlig, begriplig, varierad och intressant? Visserligen har lärare inom universiteten stor frihet att utforma undervisningen, men det finns också skyldigheter, som t.ex. att se till att den är tillgänglig*. Genom att arbeta utifrån UDL när undervisning planeras, är det möjligt att redan från början göra "rätt", d.v.s. se till att så många som möjligt kan ta del av undervisningen utan individuella anpassningar.

Vad är då UDL?

Idén är att utforma undervisningen/ta bort hinder så att studenter kan:

- Engagera sig i lärandet på olika sätt

- Inhämta information på olika sätt

- Redovisa sina kunskaper på olika sätt

Varför är det viktigt?

- Universiteten idag har en alltmer heterogen studentgrupp

- Vi behöver undervisa de studenter vi har, inte en fiktiv "medelstudent"

- UDL ger oss en möjlighet att ligga steget före - vänta inte på att studenter berättar att de har svårigheter!

- Genom att utforma undervisning enligt UDL ger vi studenterna möjlighet att lägga sin energi på själva lärandet

- Alla studenter ska känna sig välkomna och respekterade

*Se t.ex. Diskrimineringslagen (2008:567) §5, och Webbtillgänglighetsdirektivet som började gälla 1 jan 2019.

På undersidorna finns resurser kring UDL och tillgänglighet. Vill du veta mer eller prata UDL och tillgänglighet? Hör av dig! Kontaktperson: Lotta Åbjörnsson

Sidansvarig: lotta.abjornssonahu.luse | 2021-03-09