Tillgänglighet

Tips från boken "Undervisa tillgängligt"*

• Lägg ut föreläsningsanteckningar och powerpoint-presentationer på kurshemsidan, gärna i förväg så att studenterna kan förbereda sig på bästa möjliga sätt. Många är hjälpta av att ha presentationer framför sig under föreläsningen och kunna anteckna och skriva kommentarer vid sidan av dem.

• Påminn gärna studenter i början av en kurs att meddela dig som lärare om de har ett beslut från Pedagogiskt stöd som de vill att du ska veta om. Samordnarna på Pedagogiskt stöd uppmanar alltid studenterna att på något sätt föra info om deras behov av stöd i undervisningssituationen vidare, antingen själv eller via studievägledaren. Tyvärr ligger det ibland i funktionsnedsättningen att man har svårt att komma ihåg eller ta tag i sådana saker och därför når informationen inte alltid fram.

• Förmedla all viktig information i god tid och både muntligt och skriftligt, som t.ex. övningsuppgifter och ändringar av lokal eller undervisningstid.

• Skriv tydligt och överskådligt och använd helst samma struktur på t.ex. kurshemsidor inom ett utbildningsprogram för att underlätta för studenter med struktursvårigheter.

• Om du vill dela ut en bra artikel som du nyss hittat som inte finns med på litteraturlistan måste du tänka på att studenter med dyslexi ofta läser långsamt och inte kan förväntas ha läst artikeln på bara några dagar. (Numera går det att scanna in material på ett sätt som gör att det går att läsa med TorTalk - fråga biblioteket om hur!)

• Om du upplever det som obehagligt när en student med funktionsnedsättning ber om att få spela in/filma en föreläsning, så filma dina föreläsningar själv vid något annat tillfälle. Då kan du klippa som du vill och får fullständig kontroll över vad de innehåller. Då finns inte heller risken att någon student drar sig för att ställa frågor eller kommentera under inspelningen för att de inte vill komma med på filmen.

• Fundera igenom vilka undervisningsformer som förekommer på kursen och om det finns några alternativ som skulle kunna fungera bättre för studenter med funktionsnedsättning. Om man ger två olika alternativ från början behöver studenter med svårigheter heller inte utmärka sig genom att behöva be om en särskild lösning. Man får också som lärare ett genomtänkt alternativ och behöver inte fatta beslut i all hast.

• När du inte vet hur du ska kunna förbättra undervisningssituationen för en student med funktionsnedsättning, ha en dialog med studenten som är den som känner sin funktionsnedsättning bäst och ofta har egna förslag på alternativa lösningar. Du kan också kontakta Pedagogiskt stöd (eller AHU) för att tillsammans med oss försöka diskutera fram en lösning. Kolla kursmålen så att alternativet inte strider mot dessa.

• Om det finns, använd mikrofon när du föreläser! Det är till stor hjälp för alla studenter, inte bara för dem med en dokumenterad hörselnedsättning. Det finns dessutom en stor risk att ingen protesterar i en stor sal om du kastar ut frågan om alla hör dig utan mikrofon.

*Referens: Henriksson, Ann-Sofie (2012). Undervisa tillgängligt! Uppsala universitet, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling. Reviderad upplaga. Boken i sin helhet kan beställas från kvalitetsutvecklinguadm.uuse

Sidansvarig: lotta.abjornssonahu.luse | 2020-07-07