Undervisa online (CoVid-19 akutberedskap)

Omläggning av (viss) undervisning under den närmaste tiden utifrån läget med CoVid-19-virusutbrottet - såhär kan du göra

Fundera på hur du kan ersätta din vanliga undervisning med online-undervisning! En möjlighet är att spela in föreläsningar och tillgängliggöra dem via Studio i Canvas eller LUplay och genomföra diskussioner och gruppundervisning via Zoom. Nedan skissas olika möjligheter du kan använda för att hålla undervisning igång medan universitetet är stängt1. Undervisa studenter på distansVersion 1 - synkron undervisning
  • videomöte via din egen dator i Zoom (se guide här)
  • ge studenterna möjlighet att ställa frågor eller samarbeta online (sätta upp en Padlet), som förberedelse eller under/efter mötet
  • låt studenterna diskutera i smågrupper via s.k. Breakout rooms (guide här)
Version 2 - asynkron undervisning
  • spela in din presentation, via Zoom eller Studio i Canvas, och låt studenterna titta på den när de vill (guide för LUplay här)
  • för att aktivera studenterna kan du t.ex. skriva reflektionsfrågor att besvara (ev. i grupp) eller göra en quiz så att studenterna kan kolla om de förstått centrala frågor
Version 3 - undervisningen i sin helhet flyttar till lärplattformen (Canvas/LUVIT)
  • instruktioner till grupparbete kan laddas upp t.ex. på en sida, gärna i form av en kort video
  • studenterna diskuterar i grupper (dela in studenterna i grupper)
  • studenterna producerar material (text, ljud, video) och laddar upp i plattformen
2. Undervisningen inställd/undervisande lärare sjuk
  • lägg upp ett meddelande/anslag i lärplattform
  • lägg gärna upp uppgifter att lösa, ev. med kamratgranskning
Behöver du hjälp, inspiration eller goda råd? Hör av dig till oss! Zoom: Lotta Åbjörnsson LUplay och Studio: Nicolette Karst LUVIT: Kenneth Johansson Canvas: canvaseducation.luse