Undervisa online (CoVid-19 akutberedskap)

Omläggning av (viss) undervisning under den närmaste tiden utifrån läget med CoVid-19-virusutbrottet - såhär kan du göra

Fundera på hur du kan ersätta din vanliga undervisning med online-undervisning! En möjlighet är att spela in föreläsningar och tillgängliggöra dem via Studio i Canvas eller LUplay och genomföra diskussioner och gruppundervisning via Zoom.

 

Nedan skissas olika möjligheter du kan använda för att hålla undervisning igång medan universitetet är stängt

 

1. Undervisa studenter på distans

Version 1 - synkron undervisning

  • videomöte via din egen dator i Zoom (se guide här)
  • ge studenterna möjlighet att ställa frågor eller samarbeta online (sätta upp en Padlet), som förberedelse eller under/efter mötet
  • låt studenterna diskutera i smågrupper via s.k. Breakout rooms (guide här)

 

Version 2 - asynkron undervisning

  • spela in din presentation, via Zoom eller Studio i Canvas, och låt studenterna titta på den när de vill (guide för LUplay här)
  • för att aktivera studenterna kan du t.ex. skriva reflektionsfrågor att besvara (ev. i grupp) eller göra en quiz så att studenterna kan kolla om de förstått centrala frågor

 

Version 3 - undervisningen i sin helhet flyttar till lärplattformen (Canvas/LUVIT)

  • instruktioner till grupparbete kan laddas upp t.ex. på en sida, gärna i form av en kort video
  • studenterna diskuterar i grupper (dela in studenterna i grupper)
  • studenterna producerar material (text, ljud, video) och laddar upp i plattformen

 

2. Undervisningen inställd/undervisande lärare sjuk

  • lägg upp ett meddelande/anslag i lärplattform
  • lägg gärna upp uppgifter att lösa, ev. med kamratgranskning

 

Behöver du hjälp, inspiration eller goda råd? Hör av dig till oss!

Zoom: Lotta Åbjörnsson

LUplay och Studio: Nicolette Karst

LUVIT: Kenneth Johansson

Canvas: canvaseducation.luse