Undervisa online (CoVid-19 akutberedskap)

Omläggning av (viss) undervisning under den närmaste tiden utifrån läget med CoVid-19-virusutbrottet - såhär kan du göra

Fundera på hur du kan ersätta din vanliga undervisning med online-undervisning! En möjlighet är att spela in föreläsningar och tillgängliggöra dem t.ex. via Studio i Canvas och genomföra diskussioner och gruppundervisning via Zoom. Nedan skissas olika möjligheter du kan använda för att hålla undervisning igång medan universitetet är stängt.

1. Undervisa studenter på distans

Version 1 - synkron undervisning

Version 2 - asynkron undervisning

  • spela in din presentation, via Zoom eller Studio i Canvas, och låt studenterna titta på den när de vill.
  • för att aktivera studenterna kan du t.ex. skriva reflektionsfrågor att besvara (ev. i grupp) eller göra en quiz så att studenterna kan kolla om de förstått centrala frågor.

Version 3 - undervisningen i sin helhet flyttar till lärplattformen (Canvas)

  • instruktioner till grupparbete kan laddas upp t.ex. på en sida, gärna i form av en kort video.
  • studenterna diskuterar i grupper (dela in studenterna i grupper).
  • studenterna producerar material (text, ljud, video) och laddar upp i plattformen.

2. Undervisningen inställd/undervisande lärare sjuk

  • lägg upp ett meddelande/anslag i lärplattform.
  • lägg gärna upp uppgifter att lösa, ev. med kamratgranskning.

Behöver du hjälp, inspiration eller goda råd? Hör av dig till oss! Zoom: Lotta Åbjörnsson, Studio: Nicolette Karst, Canvas: canvaseducation.luse

Sidansvarig: lotta.abjornssonahu.luse | 2021-04-12