Utbildning

Högskolepedagogisk utbildning

AHU:s högskolepedagogiska utbildning är öppen för alla som undervisar och handleder studenter vid Lunds universitet; nya lärare, erfarna lärare, doktorander, professorer, bibliotekarier med flera.

I princip alla Sveriges lärosäten kräver högskolepedagogisk utbildning för lärartjänst. Kraven utgår från SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbund) rekommendationer gällande lärandemål och omfattning (10 veckor). Se REK 2016:. Hur många veckor/högskolepoäng som krävs varierar mellan lärosätena. För att handleda doktorander krävs i regel en särskild forskarhandledningskurs. Omfattning och innehåll varierar inom landet.

För att få tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs pedagogisk skicklighet. Som en del i den pedagogiska skickligheten ingår minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunskaper). Undervisande doktorander förväntas genomgå minst två veckors högskolepedagogisk utbildning. För befordran krävs visad kvantitativ och kvalitativ progression gällande den pedagogiska skickligheten.För att handleda doktorander krävs kursen Forskarhandledning, som ges vid AHU, eller den forskarhandledningskurs som ges vid den egna fakulteten (f n LTH, M och N).

Flera aktörer vid Lunds universitet ger behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Vid Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH finns fakultetsegna enheter (MedCUL, PLUS resp CEE) som erbjuder respektive fakultets anställda och doktorander kurser. AHU:s kurser är i normalfall öppna för hela universitetet.

Med start vårterminen 2018 ger AHU den grundläggande behörigheten i form av en introducerande kurs (Lärarrollen i högre utbildning) om två veckor följt av en fortsättning (Kursansvar i högre utbildning) om tre veckor. Dessa två kurser ges i olika form och studiefart samt även på engelska. Därutöver ges olika valbara fördjupnings- och breddningskurser. De flesta av dessa ges universitetsgemensamt men fakultetsspecifika kurser förekommer. Varje fakultet har en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan.

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-09-30