Högskolepedagogiska kurser

Högskolepedagogisk utbildning är till för dig som undervisar vid Lunds universitet. Du kan till exempel vara ny lärare, erfaren lärare, doktorand, professor eller bibliotekarie. I vissa fall är högskolepedagogisk utbildning ett krav.

Pedagogisk skicklighet ett krav

Pedagogisk skicklighet krävs för att du ska få tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet. Minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunskaper) ingår som en del i pedagogisk skicklighet. 

Befordring kräver dessutom utveckling av din pedagogiska skicklighet, något du kan uppnå genom bland annat högskolepedagogiska kurser. 

Utbildning för doktorander

Om du är undervisande doktorand förväntas du genomgå minst två veckors högskolepedagogisk utbildning.

Handledning av doktorander

Forskarhandledarutbildning är öppen för de lärare som har, eller står inför, uppgiften att handleda doktorander. Forskarhandledarutbildning krävs om du vill handleda doktorander.

Kurserna måste slutföras inom tre år

För samtliga kurser gäller att i den händelse en kursdeltagare inte slutför kursen inom de givna tidsramarna måste samtliga moment slutföras inom tre år från det att kursen har påbörjats för att deltagaren ska kunna bli godkänd. 

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-10-06