Kurser hösten 2020

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket i AHU:s kursutbud motsvaras av kursen Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education följt av Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education. Undervisande doktorander förväntas minst ta den första av dessa kurser.

För översikt över dessa två kursers årscykel : se här.

Lärarrollen/Teaching and Learning in higher education omfattar två veckors studier. Kursdeltagarna har möjlighet att lägga till en extravecka på kursen i form av ett eget arbete (en auskultation, en mindre undersökning, genomförande/utvärdering av ett planerat moment eller att man anordnar ett pedagogiskt seminarium). Önskar man lägga till extraveckan anger man det i anmälan till kontaktpersonen vid fakulteten. Som doktorand bör man förankra extraveckan med ansvarig för forskarutbildningen och med handledarna.

Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education (3 veckor) ges den här terminen enbart på engelska, dels i form av ordinarie kurs, dels i form av en delvis web-baserad kurs (blended).

Utöver dessa två kurser ges även kurserna Doctoral supervision, Open Networked Learning och Den goda föreläsningen.

Varje fakultet har en kontaktperson som ansvarar för information och anmälan.

För samtliga kurser gäller att i den händelse en kursdeltagare inte slutför kursen inom de givna tidsramarna måste samtliga moment slutföras inom tre år från det att kursen har påbörjats för att deltagaren ska kunna bli godkänd. Förutsättningen för detta är att kursplan och kursmål är desamma.

COVID-19 och AHU:s kurser

På grund av COVID-restriktionerna är AHU:s kurser för HT 20 planerade som distanskurser. Om restriktionerna lyfts kan vissa kurser eller moment komma att ges i sal istället. Information om eventuella förändringar kommer att skickas ut till alla anmälda.

Due to COVID-restrictions, AHU’s courses for this autumn will be given as distance education. If the restrictions are eased, some courses or modules may be given on campus instead. Applicants will be informed on any changes.

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-11-23