Kurser hösten 2021

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket i AHU:s kursutbud motsvaras av kursen Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education följt av Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education. Undervisande doktorander förväntas minst ta den första av dessa kurser.

 

COVID-19 och AHU:s kurser

Den engelska versionen av introduktionskursen (Teaching and learning in Higher Education) ges den här terminen per distans (med Zoom-möten), medan den svenska versionen (Lärarrollen) ges i sal. Fortsättningskursen (Course design in Higher Education) ges som blended version, (det vill säga med inslag såväl online som i sal). Utöver dessa två kurser ges även kurserna Doctoral supervision (campus) och Open Networked Learning (online). För de kurser som planeras att ges i sal helt eller delvis har vi beredskap för att snabbt kunna gå över till distansundervisning om COVID-läget så kräver.

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2022-03-14