Lärarrollen i högre utbildning

Lärarrollen i högre utbildning (Teaching and learning in Higher Education) är en introduktionskurs och krävs i normalfall för att kunna gå den efterföljande Kursansvar i högre utbildning (Course design in Higher Education). Kursen vänder sig till all undervisande personal som saknar tidigare högskolepedagogisk utbildning. Erfarenhetsutbyte, forskning och regelverk varvas med analys och utveckling av egna undervisningsmoment. Kursen motsvarar två veckors deltagartid, det vill säga 80 timmar. Alternativt kan man anmäla sig till en treveckorsversion, det vill säga 120 timmar som då även innefattar ett extra projekt som ska avslutas inom ett halvår efter tvåveckorskursens slut. Doktorander som önskar tillgodoräkna sig kursen inom ramen för sin forskarutbildning, kontaktar sin fakultet för omvandling av veckor till högskolepoäng (3 eller, för utökad kurs, 4,5 hp) och registrering i Ladok.
 
Utöver schemalagd tid, tillkommer online-aktiviteter, individuellt arbete och läsning. Schemalagda tillfällen är obligatoriska. I händelse av frånvaro, utan egen förskyllan (dock max 20 procent), från schemalagt moment tillkommer kompensatoriska uppgifter.
 

Kursbeskrivning

Kursledare

Maria Larsson

Sara Håkansson

OM KURSEN

Språk: svenska

Omfattning
två alternativt tre veckor

Schema och lokal
29/11
30/11
2/12
8/12
17/12
Sal: O104, tid 09:15-16:00

Kostnad
7800 kronor/2 veckor
8800 kronor/3 veckor

Antal platser
Max 24 deltagare

​​​Kursansvariga
Maria Larsson och Sara Håkansson

ANMÄLAN

Välkommen att ansöka senast 21/9 via din fakultets kontaktperson

Anställda inom samhällsvetenskapliga fakulteten gör sin anmälan via denna sida.

För frågor och för sökande som inte tillhör någon fakultet,
kontakta Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-02-22