Lärarrollen i högre utbildning

Lärarrollen i högre utbildning (Teaching and learning in Higher Education) är en introduktionskurs och krävs i normalfall för att kunna gå den efterföljande Kursansvar i högre utbildning (Course design in Higher Education). Kursen vänder sig till all undervisande personal som saknar tidigare högskolepedagogisk utbildning. Erfarenhetsutbyte, forskning och regelverk varvas med analys och utveckling av egna undervisningsmoment. Kursen motsvarar två veckors deltagartid, det vill säga 80 timmar. Doktorander som önskar tillgodoräkna sig kursen inom ramen för sin forskarutbildning, kontaktar sin fakultet för omvandling av veckor till högskolepoäng (2 veckor motsvarar 3 hp) och registrering i Ladok.
 
Utöver schemalagd tid, tillkommer online-aktiviteter, individuellt arbete och läsning. Schemalagda tillfällen är obligatoriska. I händelse av frånvaro, utan egen förskyllan (dock max 20 procent), från schemalagt moment tillkommer kompensatoriska uppgifter.
 

Kursbeskrivning

Kursledare

Maria Larsson

Sara Håkansson

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:
Två veckor

Schema och lokal:

1/9

2/9

6/9

13/9

27/9

Tid: 09:15 - 16:00 alla dagar 

Lokal: O104

Kostnad

7800 kronor/2 veckor

Antal platser

Max 24 deltagare

​​​Kursansvariga

Maria Larsson och Sara Håkansson

ANMÄLAN

Välkommen att ansöka senast tisdagen den 7/6 via din fakultets kontaktperson

Anställda inom samhällsvetenskapliga fakulteten gör sin anmälan via denna sida.

För frågor och för sökande som inte tillhör någon fakultet,

kontakta Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-04-14