Att handleda uppsatser

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare med fokus på handledning av uppsatser. Kursen bidrar till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet. Kursen omfattar fem schemalagda tillfällen, upplagda i workshop- och seminarieform. Deltagarna förväntas aktivt bearbeta såväl litteratur som övrigt innehåll som presenteras, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det sista kurstillfället skall ett färdigt paper lämnas in till såväl kursledning som kurskamrater. Dessa texter kamratbedöms och ventileras vid det femte kurstillfället.

Kursen omfattar 2 veckors heltidsarbete.

Schemalagda tider:
28/9 kl. 09:15-12:00
12/10 kl. 09:15-12:00
19/10 kl. 09:15-12:00
26/10 kl. 09:15-12:00
23/11 kl. 09:15-12:00

Lokal: M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

Kursstart online 7 september 2023.

Kursbeskrivning:

Klicka här för att se kursbeskrivningen (PDF, 186 kB, ny flik)

Kursledare:

Johanna Bergqvist Rydén och Katarina Mårtensson

Hitta till kurslokalen: 

Rum M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, 223 62 Lund. 

Om kursen

Språk: Svenska

Omfattning: Två veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet, 7 800 SEK
 

ANMÄLAN 

Välkommen att ansöka senast torsdagen den 8 juni 2023 via din fakultets kontaktperson

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson AHU, 046-222 39 00.

Anställda inom LU prioriteras, men externa sökande kan tas emot i mån av plats. Besked om plats finns kan lämnas tidigast en vecka efter sista ansökningsdag. Obs: privatpersoner kan inte faktureras för kurskostnader.

Antalet deltagare är begränsat till 24.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-08-31