Att handleda uppsatser

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare genom att bidra till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet. Kursen omfattar fem schemalagda tillfällen, upplagda i workshop- och seminarieform. Deltagarna förväntas aktivt bearbeta såväl litteratur som övrigt innehåll som presenteras, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det sista kurstillfället skall ett färdigt paper lämnas in till såväl kursledning som kurskamrater. Dessa texter kamratbedöms och ventileras vid det femte kurstillfället.

Kursen omfattar 2 veckors heltidsarbete.

Schemalagda tider:

Lokal: M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund (beredskap finns för distans, beroende på Corona-läget

3/3, kl 9:15-12
10/3, kl 9:15-12
17/3, kl 9:15-12
24/3, kl 9:15-12
5/5, kl 9:15-12 + 13:15-16, ventilationsseminarium

Sista ansökningsdag 2/12
Max antal deltagare: 24 st

Kursansvariga: Johanna Bergqvist Rydén och Katarina Mårtensson

Kursbeskrivning

OBSERVERA

På grund av COVID-restriktionerna är AHU:s kurser för VT21 planerade som distanskurser. Om restriktionerna lyfts kan vissa kurser eller moment komma att ges i sal istället. Information om eventuella förändringar kommer att skickas ut till alla anmälda.

Due to COVID-restrictions, AHU’s courses for this spring will be given as distance education. If the restrictions are eased, some courses or modules may be given on campus instead. Applicants will be informed on any changes.

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor. Antalet deltagare är begränsat till 24.


KURSANMÄLAN 

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 2 december 2020.

Anmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner. 

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-10-01