Forskarhandledning

Kursen är öppen för lärare som ska handleda (eller redan handleder) doktorander vid Lunds universitet. Den motsvarar två veckors heltidsstudier och motsvarar de krav universitetet ställer för att en lärare ska vara behörig att åta sig handledning av doktorander. Innehållet motsvarar också det som tas upp om forskarhandledning i docentkurserna på N och LTH. Undervisningsspråk är svenska, medan deltagarnas inlämningsuppgifter kan författas på svenska eller engelska.

Vi träffas vid sex tillfällen och deltagarna får arbeta med egna studieuppgifter mellan träffarna. De fysiska träffarna präglas av diskussion och erfarenhetsutbyte tillsammans med inslag av föreläsningar, som syftar till att förena teori och praktik. Under kursens gång behandlas bland annat handledarrollen, doktorandens lärande, samt handledningens pedagogik ställd i relation till både regelverk och praktiska förutsättningar, Lunds universitets policy och dess tillämpning. Vi berör även frågor kring jämställdhet, likabehandling och mångfald, liksom frågor om makt och etik inom ramen för handledaruppdraget.

Kursen hålls i rum O104 i AHU:s lokaler i MNO-huset, alternativt på distans genom zoom beroende på corona-läget. 

Schemalagda dagar
11/2, kl 09:15-12
11/3, kl 09:15-12 + 13:00-15
7/4, kl 09:15-12
27/4, kl 09:15-12 + 13:00-15
6/5, kl 09:15-12
9/6, kl 09:00-12 + 13:00-16

Sista anmälningsdag: 2/12 2020
Antalet deltagare är begränsat till 35.

Kursansvariga: Eva Brodin, Anders Sonesson

Kursbeskrivning

OBSERVERA

På grund av COVID-restriktionerna är AHU:s kurser för VT21 planerade som distanskurser. Om restriktionerna lyfts kan vissa kurser eller moment komma att ges i sal istället. Information om eventuella förändringar kommer att skickas ut till alla anmälda.

Due to COVID-restrictions, AHU’s courses for this spring will be given as distance education. If the restrictions are eased, some courses or modules may be given on campus instead. Applicants will be informed on any changes.

OM KURSEN
 

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor per deltagare.

Antalet deltagare är begränsat till 35.


KURSANMÄLAN 

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 2 december 2020.

Anmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner. 

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

 
Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-10-01