Kursansvar i högre utbildning

Kursansvar i högre utbildning vänder sig till undervisande personal vid Lunds universitet, som tidigare gått kursen Lärarrollen i högre utbildning (tidigare Introduktionskursen, LATHE eller motsvarande). Deltagarna kommer att ges tillfälle att fördjupa sin förståelse för studenters lärande och för utformandet av kurser, samt bekanta sig med litteratur och forskning om undervisning och lärande inom högre utbildning. Vidare kommer kursdeltagarna att få diskutera sin egen undervisning och att analysera och planera undervisning, inklusive bedömning och examination.

Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete, d.v.s. 120 timmar. Utöver schemalagda träffar utgörs kursen av läs- och skrivuppgifter som ska genomföras under kursens gång. Samtliga schemalagda träffar är obligatoriska och i händelse av frånvaro (dock max 20%) ska en obligatorisk kompensationsuppgift genomföras, som i mesta möjliga mån motsvarar innehållet i den missade kursträffen. Observera att det är nödvändigt att närvara vid det allra första kurstillfället.

En huvuduppgift under kursens gång är att du som kursdeltagare ska (vidare-)utveckla en kurs vid den egna avdelningen/institutionen. Det kan vara en kurs som för närvarande är involverad i eller en kurs du kommer att hålla i framöver. Vi rekommenderar att du diskuterar ditt val av kurs med din studierektor/motsvarande, så att ditt utvecklingsarbete kan bidra till undervisningsverksamheten och lärandet vid din avdelning/institution.

Deltagare från den Samhällsvetenskapliga fakulteten ska även delta i ett obligatoriskt fakultetsspecifikt kurstillfälle, ”Generic skills and pedagogical qualification”, vilket ges av fakulteten en gång per termin.

Schemalagda tider

Vi träffas i AHU:s lokaler i MNO-huset i rum O104 (beredskap finns för distans, om coronaläget så kräver)
2/3, kl 13.15-16 (workshop)
9/3, kl 13.15-16 (workshop)
16/3, kl 13.15-16 (workshop)
22/3, kl 13.15-16 (textseminarium)
25/3, kl 13.15-16 (textseminarium)
6/4, kl 13.15-16 (textseminarium)
Rapportskrivningsperiod ca 1 mån
4/5, feedbackseminarium heldag kl 9.15-12, 13.15-16
(uppdelat en grupp fm, en grupp em)
11/5, kl 13.15-16 (textseminarium)
17/5, kl 13.15-16 (workshop)

Sista ansökningsdag 2 december 2020

Max antal deltagare: 24

Kursbeskrivning

Kursansvariga: Marita LjungqvistJohanna Bergqvist Rydén

OBSERVERA

På grund av COVID-restriktionerna är AHU:s kurser för VT21 planerade som distanskurser. Om restriktionerna lyfts kan vissa kurser eller moment komma att ges i sal istället. Information om eventuella förändringar kommer att skickas ut till alla anmälda.

Due to COVID-restrictions, AHU’s courses for this spring will be given as distance education. If the restrictions are eased, some courses or modules may be given on campus instead. Applicants will be informed on any changes.

OM KURSEN
 

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 3 veckor

Kostnad: 9.900 SEK
 

KURSANMÄLAN
 

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 2 december 2020.

Anmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner. 

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

Max antal deltagare: 24

 
Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-02-26