Kurser våren 2022

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket i AHU:s kursutbud motsvaras av kursen Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education följt av Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education. Undervisande doktorander förväntas minst ta den första av dessa kurser. För översikt över dessa två kursers årscykel : se här.

Lärarrollen/Teaching and Learning in higher education omfattar två veckors studier. Den här terminen ges kursen på engelska.

Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education (3 veckor) ges den här terminen på svenska. 

För samtliga kurser gäller att i den händelse en kursdeltagare inte slutför kursen inom de givna tidsramarna måste samtliga moment slutföras inom tre år från det att kursen har påbörjats för att deltagaren ska kunna bli godkänd. Förutsättningen för detta är att kursplan och kursmål är desamma.

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-10-06