Att handleda uppsatser

OBS: kursen är inställd p.g.a. personalbrist. Kommer att ges HT22 istället.

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare genom att bidra till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet. Kursen omfattar fem schemalagda tillfällen, upplagda i workshop- och seminarieform. Deltagarna förväntas aktivt bearbeta såväl litteratur som övrigt innehåll som presenteras, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det sista kurstillfället skall ett färdigt paper lämnas in till såväl kursledning som kurskamrater. Dessa texter kamratbedöms och ventileras vid det femte kurstillfället.

Kursen omfattar 2 veckors heltidsarbete.

Schemalagda tider:

Lokal: 0104 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

1/3, 9.15-12.00
8/3, 9.15-12.00
15/3, 9.15-12.00
22/3, 9.15-12.00
3/5, 9.15-12 & 13.15-16.00

Kursansvariga: Johanna Bergqvist Rydén och Katarina Mårtensson

Kursbeskrivning

OBS: kursen är inställd p.g.a. personalbrist. Kommer att ges HT22 istället.

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor.

Antalet deltagare är begränsat till 16.


KURSANMÄLAN 

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 29 november 2021.

Anmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner. 

Anställda inom samhällsvetenskapliga fakulteten gör sin anmälan via denna sida.

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-01-17