Att handleda uppsatser

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i deras professionella utveckling som universitetslärare genom att bidra till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats dels under tidigare högskolepedagogisk utbildning, dels under praktisk lärarverksamhet. Kursen omfattar fem schemalagda tillfällen, upplagda i workshop- och seminarieform. Deltagarna förväntas aktivt bearbeta såväl litteratur som övrigt innehåll som presenteras, och relatera detta till sitt eget ämnesområde. Inför det sista kurstillfället skall ett färdigt paper lämnas in till såväl kursledning som kurskamrater. Dessa texter kamratbedöms och ventileras vid det femte kurstillfället.

Observera att närvaro vid första kursträffen är obligatorisk. Detta tillfälle går inte att kompensera med extrauppgift eller genom närvaro online.

Kursen omfattar 2 veckors heltidsarbete.

Schemalagda tider:

Lokal: M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

2/3, 9.15-12.00
9/3, 9.15-12.00
16/3, 9.15-12.00
23/3, 9.15-12.00
20/4, 9.15-16.00

Kursansvarig: Johanna Bergqvist Rydén

Kursbeskrivning (PDF 188K, ny flik)

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:  2 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor.

Antalet deltagare är begränsat till 24.


KURSANMÄLAN 

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 30 november 2022.

Anmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner. 

Anställda inom samhällsvetenskapliga fakulteten gör sin anmälan via denna sida.

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-02-03