Den goda föreläsningen

Den goda föreläsningen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst ska deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa sökande. Övriga lärare är välkomna i mån av plats.

En stor del av undervisningen vid universitetet bedrivs i form av föreläsningar, en form med både för- och nackdelar. Kursen behandlar några av dessa. Vidare tar kursen upp ett antal konkreta metoder för hur föreläsningar kan genomföras och utvärderas. Syftet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupat sin förståelse kring föreläsningen som undervisningsform och dessutom praktiskt arbetat med att utveckla sina egna föreläsningar.

Kursupplägg

Kursen har ett antal schemalagda träffar (se aktuellt schema) med en blandning av lärarledd undervisning, deltagar­undervisning och diskussioner. Vidare tillkommer auskultationsarbete, förberedelse av deltagar­undervisning och inspelningsuppgift i grupp mellan kursträffarna. För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom rekommenderas att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande.

Omfattning

Kursen motsvarar 2 veckors arbete. För den som vill tillgodogöra sig 3 veckor tillkommer en skriftlig uppgift, där man redovisar en pedagogisk reflektion grundad på egen undervisningserfarenhet. Innehåll och utformning avtalas i diskussion med kursledarna.

Kursplan

Kursledare

 

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning: 2 alternativt 3 veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet 9.500 SEK 
 

Träffar:

29/3

31/3

3/5

5/5

10/5 (i MNO:M313)

2/6

Tid 13:15-17

Om inget annat anges äger träffarna rum i sal Brunnen på Studiecentrum.

KURSANMÄLAN 

Du söker till vårens kurs senast den 8 mars 2023 via din utbildningssamordnare eller motsvarande vid din fakultet - se nedan. Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson.

Anmäl dig till kontaktpersonen på din fakultet. 

Lärare från LTH anmäler sig via LTHs kurssida.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-01-17