Kursansvar i högre utbildning, blended

Kursansvar i högre utbildning vänder sig till undervisande personal vid Lunds universitet, som tidigare gått kursen Lärarrollen i högre utbildning (tidigare Introduktionskursen, LATHE eller motsvarande). Deltagarna kommer att ges tillfälle att fördjupa sin förståelse för studenters lärande och för utformandet av kurser, samt bekanta sig med litteratur och forskning om undervisning och lärande inom högre utbildning. Vidare kommer kursdeltagarna att få diskutera sin egen undervisning och att analysera och planera undervisning, inklusive bedömning och examination.

Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete, d.v.s. 120 timmar. Utöver schemalagda träffar utgörs kursen av läs- och skrivuppgifter som ska genomföras under kursens gång. Samtliga schemalagda träffar är obligatoriska och i händelse av frånvaro (dock max 20%) ska en obligatorisk kompensationsuppgift genomföras, som i mesta möjliga mån motsvarar innehållet i den missade kursträffen. Observera att det är nödvändigt att närvara vid det allra första kurstillfället.

En huvuduppgift under kursens gång är att du som kursdeltagare ska (vidare-)utveckla en kurs vid den egna avdelningen/institutionen. Det kan vara en kurs som för närvarande är involverad i eller en kurs du kommer att hålla i framöver. Vi rekommenderar att du diskuterar ditt val av kurs med din studierektor/motsvarande, så att ditt utvecklingsarbete kan bidra till undervisningsverksamheten och lärandet vid din avdelning/institution.

Schemalagda tider

Vi träffas i AHU:s lokaler i MNO-huset, Sölvegatan 16, i rum M313. Kursen startar online 19/1 och avslutas den 22/5.

9/2 09:15-12, workshop 1
7/3 09:15-12 workshop 2
3/5 09:15-12 workshop 3

Kursbeskrivning

Kursansvariga: Marita LjungqvistJohanna Bergqvist Rydén

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar 3 veckor

Kostnad: 9.900 SEK
 

KURSANMÄLAN

Anmälan: Välkommen att ansöka senast den 30 november 2022.

Max antal deltagare: 24

Anmälan ska lämnas till fakulteternas kontaktpersoner. 

Anställda inom samhällsvetenskapliga fakulteten gör sin anmälan via denna sida.

Sökande som inte tillhör någon fakultet kontaktar Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-12-12