Lärarrollen i högre utbildning, online

Lärarrollen i högre utbildning (Teaching and learning in Higher Education) är en introduktionskurs och krävs i normalfall för att kunna gå den efterföljande Kursansvar i högre utbildning (Course design in Higher Education). Kursen vänder sig till all undervisande personal som saknar tidigare högskolepedagogisk utbildning. Erfarenhetsutbyte, forskning och regelverk varvas med analys och utveckling av egna undervisningsmoment. Kursen motsvarar två veckors deltagartid, det vill säga 80 timmar. Doktorander som önskar tillgodoräkna sig kursen inom ramen för sin forskarutbildning, kontaktar sin fakultet för omvandling av veckor till högskolepoäng (2 veckor motsvarar 3 hp) och registrering i Ladok.
 
Kursen är helt nätbaserad och innehåller schemalagda nätbaserade uppgifter/aktiviteter samt tre träffar (online). Dessa tillfällen är obligatoriska.

Kursen startar online 16:e februari och avslutas den 8:e juni.

Obligatoriska träffar online:
2:a mars, 9:15-12:00, träff 1 online
11:e april, 9:15-12:00, träff 2 online.

Desstutom tillkommer ett obligatoriskt feedbacksemimarium i smågrupper under perioden 16-26/5 (grupperna bestämmer själva passande datum och tid för detta). 

Kursbeskrivning

Kursledare

Maria Larsson

Marita Ljungqvist

OM KURSEN

Språk: Svenska

Omfattning:
Två veckor

Kostnad

7800 kronor/2 veckor

Antal platser

Max 24 deltagare

ANMÄLAN

Välkommen att ansöka senast 30/11 2022 via din fakultets kontaktperson

Anställda inom samhällsvetenskapliga fakulteten gör sin anmälan via denna sida.

För frågor och för sökande som inte tillhör någon fakultet,

kontakta Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-12-06