Kurser våren 2024

Högskolepedagogisk utbildning är till för dig som undervisar vid Lunds universitet. Här hittar du vårens kurser. 

För att ha möjlighet till tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet behöver du ha minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning. I vårt kursutbud motsvaras det av följande två kurser:

  • Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education  
  • Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education

Undervisande doktorander förväntas ta minst den första av dessa. 

För att få handleda doktorander krävs handledarutbildning. I vårt utbud motsvaras det av  kursen:

  • Forskarhandledning/Doctoral supervision

Inom vårt behörighetsgivande kursutbud hittar du även flera andra kurser du kan gå för att utveckla din lärargärning. Dessutom anordnar vi regelbundet seminarieserier på olika teman. Deltagande i dessa kan i vissa fall kompletteras med eget arbete och ger då kursintyg.
Klicka här för att läsa mer om våra aktuella seminarieserier.

För samtliga kurser gäller att i den händelse en kursdeltagare inte slutför kursen inom de givna tidsramarna måste samtliga moment slutföras inom tre år från det att kursen har påbörjats för att deltagaren ska kunna bli godkänd. Förutsättningen för detta är att kursplan och kursmål är desamma.

 

Aktuella seminarier

Välkommen att delta i våra seminarieserier! Deltagande i dessa kan i vissa fall kompletteras med eget arbete och ger då kursintyg.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-10-03