Forskarhandledning

Kursen är öppen för lärare som ska handleda (eller redan handleder) doktorander vid Lunds universitet. Den motsvarar två veckors heltidsstudier och motsvarar de krav universitetet ställer för att en lärare ska vara behörig att åta sig handledning av doktorander. Innehållet motsvarar också det som tas upp om forskarhandledning i docentkurserna på N och LTH. Undervisningsspråk är svenska, medan deltagarnas inlämningsuppgifter kan författas på svenska eller engelska.

Vi träffas vid sex tillfällen och deltagarna får arbeta med egna studieuppgifter mellan träffarna. De fysiska träffarna präglas av diskussion och erfarenhetsutbyte tillsammans med inslag av föreläsningar, som syftar till att förena teori och praktik. Under kursens gång behandlas bland annat handledarrollen, doktorandens lärande, samt handledningens pedagogik ställd i relation till både regelverk och praktiska förutsättningar, Lunds universitets policy och dess tillämpning. Vi berör även frågor kring jämställdhet, likabehandling och mångfald, liksom frågor om makt och etik inom ramen för handledaruppdraget.

Kursdatum:

Schemalagda dagar våren 2024. 

5/2 9.15-12:00
11/3 9.15-12:00 & 13.00-15:00
2/4 9.15-12:00
8/5 9.15-12:00 & 13.00-15:00
16/5 9.15-12:00
10/6 9.00-12.00 & 13.00-16:00

Kursansvariga: 

Eva Brodin och Anders Sonesson

Kursbeskrivning: 

Klicka här för att läsa kursbeskrivningen (PDF, 205 kB, ny flik)

Plats:

Rum O104, MNO-huset, Sölvegatan 16, 223 62 Lund.

Hitta till kurslokalen: 

Om kursen

Språk: Svenska

Omfattning: Motsvarar två veckor

Kostnad: Anställda vid Lunds universitet: 7 800 kronor per deltagare.

Lokal: Rum O104, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. 


ANMÄLAN
Välkommen att ansöka senast torsdagen den 28 november 2023 via din fakultets kontaktperson

För frågor och för sökande som inte tillhör någon fakultet,
kontakta Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00 

Anställda inom LU prioriteras, men externa sökande kan tas emot i mån av plats. Besked om plats finns kan lämnas tidigast en vecka efter sista ansökningsdag. Obs: privatpersoner kan inte faktureras för kurskostnader.

Antalet deltagare är begränsat till 35.

 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-10-10