Kursansvar i högre utbildning


Kursansvar i högre utbildning vänder sig till undervisande personal vid Lunds universitet, som tidigare gått kursen Lärarrollen i högre utbildning (tidigare Introduktionskursen, LATHE eller motsvarande). Deltagarna kommer att ges tillfälle att fördjupa sin förståelse för studenters lärande och för utformandet av kurser, samt bekanta sig med litteratur och forskning om undervisning och lärande inom högre utbildning. Vidare kommer kursdeltagarna att få diskutera sin egen undervisning och att analysera och planera undervisning, inklusive bedömning och examination.

Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete, det vill säga 120 timmar. Utöver schemalagda träffar utgörs kursen av läs- och skrivuppgifter som ska genomföras under kursens gång. Samtliga schemalagda träffar är obligatoriska och i händelse av frånvaro (dock max 20%) ska en obligatorisk kompensationsuppgift genomföras, som i mesta möjliga mån motsvarar innehållet i den missade kursträffen. Observera att det är nödvändigt att närvara vid det allra första kurstillfället.

En huvuduppgift under kursens gång är att du som kursdeltagare ska (vidare-)utveckla en kurs vid den egna avdelningen/institutionen. Det kan vara en kurs som för närvarande är involverad i eller en kurs du kommer att hålla i framöver. Vi rekommenderar att du diskuterar ditt val av kurs med din studierektor/motsvarande, så att ditt utvecklingsarbete kan bidra till undervisningsverksamheten och lärandet vid din avdelning/institution.

Schemalagda tider:

Kursen startar online den 22 januari 2024 och avslutas den 24 maj 2024. 

Workshop 1
8 februari, 9:15-12:00, M313

Workshop 2
7 mars 9:15-12:00, M313

Workshop 3
2 maj, 9.15-12:00, M313

Kursbeskrivning:

Klicka här för att läsa kursbeskrivningen ​​​​​​

Kursansvariga: 

 Marita Ljungqvist och Johanna Bergqvist Rydén

Plats:

Vi träffas i AHU:s lokaler i MNO-huset, Sölvegatan 16, i rum M313. 

Hitta till kurslokalen: 

Om kursen

Språk: Svenska

Omfattning: Tre veckor

Kostnad: 9.900 SEK


Lokal: Rum M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. 


ANMÄLAN
Välkommen att ansöka senast torsdagen den 28 november 2023 via din fakultets kontaktperson

För frågor och för sökande som inte tillhör någon fakultet,
kontakta Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00 

Anställda inom LU prioriteras, men externa sökande kan tas emot i mån av plats. Besked om plats finns kan lämnas tidigast en vecka efter sista ansökningsdag. Obs: privatpersoner kan inte faktureras för kurskostnader.

Antalet deltagare är begränsat till 24.

 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-10-03