Lärarrollen – utökad kurs

Lärarrollen – utökad kurs vänder sig till all undervisande personal vid Lunds universitet. Kursen är baserad på SUHF:s ramverk för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och motsvarar en veckas deltagartid, dvs 40 timmar, vilket kan översättas till 1.5 högskolepoäng. Den som söker till kursen ska ha genomgått den introducerande behörighetsgivande kursen Lärarrollen i högre utbildning. Kursen består av ett individuellt projekt med planering, inläsning och genomförande av projektet, följt av en reflekterande rapport på svenska eller engelska.

Kursens mål
Kursen syftar till att ge deltagaren möjlighet att utvecklas som akademisk lärare. För godkänd kurs ska kursdeltagaren skriftligt ha visat förmåga att:

  • Reflektera över och problematisera studenternas lärande med hjälp av relevanta högskolepedagogisk forskning
  • Diskutera adresserade frågor kring utbildning och undervisning med hjälp av välgrundade argument

Kursupplägg
Kursen består av ett individuellt projektarbete. Deltagaren väljer ett av följande uppdrag:

  • En auskultation
  • En undersökning relaterat till studenters lärande
  • Genomförande och utvärdering av en undervisnings- och lärandeaktivitet
  • Arrangera ett seminarium om undervisning och lärande

Bedömning
För att få intyg på genomgången kurs ska rapporten vara bedömd och godkänd. I den händelse att en kursdeltagare inte slutför kursen inom de angivna tidsramarna måste arbetet slutföras inom tre år från kursens start för att kursbevis ska kunna utfärdas.

Kursdatum:

Kursen startar 5 februari och slutar 25 april 2024.

Deadline för projektrapporten: 26 april

Kursbeskrivning: 

Klicka här för att se kursbeskrivningen (PDF, 188 kB, ny flik) 

Kursledare: 

Steven Curtis och  Karin Steen

 

Om kursen

Språk: Svenska och/eller Engelska 

Omfattning:
Arbetsbelastningen i kursen motsvarar en veckas heltidsarbete. För doktorander bedöms kursen i ECTS-poäng av din fakultet.

Kostnad: 1 200 SEK


ANMÄLAN
Välkommen att ansöka senast torsdagen den 28 november 2023 via din fakultets kontaktperson

För frågor och för sökande som inte tillhör någon fakultet,
kontakta Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00 

Anställda inom LU prioriteras, men externa sökande kan tas emot i mån av plats. Besked om plats finns kan lämnas tidigast en vecka efter sista ansökningsdag. Obs: privatpersoner kan inte faktureras för kurskostnader.

Antalet deltagare är begränsat till 24.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-11-01