Projektkurs - Pedagogisk utveckling i högre utbildning

Syftet med denna kurs är att stödja enskilda lärare eller grupper av lärare att engagera sig i, analysera och utforska olika pedagogiska behov. Den centrala aktiviteten är ett pedagogiskt utvecklingsarbete i projektform. Detta kan genomföras av en enskild lärare eller en grupp kollegor. Projektets innehåll och form styrs i hög grad av de behov av pedagogisk utveckling som identifierats vid kursdeltagarnas respektive ämnen/institutioner. Vid ansökan till kursen ska projektets arbetstitel uppges. Efter antagning, senast en vecka före den första kursträffen, ska kursdeltagarna ladda upp ett projektsynopsis (minimum ½ sida för enskild lärare, minimum 1 sida för kollegial grupp) på kursplattformen i Canvas. Detta synopsis ska ange projektets syfte, beskrivning, tidsplan och förväntade resultat. För grupp-projekt ska gruppen utse en kontaktperson samt definiera varje deltagares roll i projektet.

Kraven på projektinnehållets omfattning och komplexitet beror på om projektet är en enskild eller gruppuppgift. Några exempel på lämpliga projekt kan vara utveckling och/eller revidering av ett program eller specifika delar i ett program i pedagogiskt hänseende, eller planering och genomförande av en väldefinierad undersökning som är nära relaterat till undervisning och lärande i den egna undervisningspraktiken (enligt Scholarship of Teaching and Learning).

Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete, dvs 120 timmar. För att erhålla ett kursintyg krävs deltagand i minst 80 % av samtliga schemalagda träffar. Det är obligatoriskt att närvara vid den första kursträffen. Denna träff kan inte kompenseras genom kompletteringsuppgift och man kan inte heller medverka på distans.

 

Bedömningsformen för projektet bestäms vid kursstart i dialog mellan projektmedlem(mar) och kursledare. Det kan till exempel handla om en skriftlig rapport, en konferenspresentation eller en workshop. Projektet förväntas genomföras inom tidsramen av ett läsår. Om detta inte är möjligt måste deltagarna slutföra sina projekt inom tre år efter starten för att ett kursintyg ska kunna utfärdas.

 

Den som söker till kursen ska ha genomgått fem veckors pedagogisk utbildning (t.ex. Introduktion till undervisning och lärande i högre utbildning, Lärarrollen, och Kursansvar i högre utbildning, eller motsvarande på svenska eller engelska) före projektkursens start.

Kursbeskrivning: 

Kommer senare. 

Schemalagda möten:

18 januari 2024, kl. 09.15-12.00. Rum M313

6 mars 2024, kl. 09.15-12.00. Rum M313

16 maj 2024, kl. 09.15-12.00. Rum M313

23 augusti 2024, kl. 09.15-12.00. Rum M313

 

Kursledare:

Maria Larsson och Johanna Bergqvist Rydén

Plats: 

Rum M313 i MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. 

Om kursen

Språk: Svenska och/eller Engelska, beroende på kursdeltagarnas önskemål. 

Omfattning: Tre veckor heltidsstudier 

Kostnad: 9.900 SEK

Plats: Rum M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. 

ANSÖKAN

Välkommen att ansöka senast torsdagen den 28 november 2023 via din fakultets kontaktperson

För frågor och för sökande som inte tillhör någon fakultet,
kontakta Lina Andersson, AHU, 046-222 39 00 

Anställda inom LU prioriteras, men externa sökande kan tas emot i mån av plats. Besked om plats finns kan lämnas tidigast en vecka efter sista ansökningsdag. Obs: privatpersoner kan inte faktureras för kurskostnader.

Antalet deltagare är begränsat till 24.

 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-10-20