lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lund University's Teaching and Learning Conference 2019

7 november 2019

Temat för årets konferens är Interdisciplinary pedagogy in higher education - the educational challenges and opportunities involved in teaching interdisciplinary subjects or on multidisciplinary programmes, for example, or teaching groups of students with different disciplinary backgrounds.

Datum: 7 november, 2019

Plats: Faculty of Social Sciences, Paradisgatan 5H, Lund

Kontakt: pedconfahu.luse

Här hittar du ytterligare information.