lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jubileumssessionen

Här finns Jubileumssessionen 2007 - 2017 - 2027!

Mattias Alveteg: 10 years later: have we improved our pedagogics?


Kristina Lundblad: "Här har man alltid med sig." Distansundervisning och nya perspektiv i lärandet


Mats Ohlin: Med ett fokus på återkoppling och bedömning i forskarutbildningen


Jubileumspanel: ”Vart ser vi att det pedagogiska lärarskapet och pedagogiskt arbete vid LU är på väg?