lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Material till seminarier

Asplund & Forsell: Metoder för och effekter av att skapa ett inkluderande studentklimat, här (PDF)

Björklund: Evidensbaserad medicin i grundutbildningar - samarbete mellan professioner, här (PDF)

Carlson et al.: Quizar, guider och filmer - digitala lärobjekt och samarbetsmöjligheter kring e-lärande, här (PDF)

Forsberg & Wahlgren: Hur upplever studenter med funktionsvariation sin studievardag, här (PDF)

Josefsson et al.: Studenters skrivande - brister, förväntningar, ansvar, här (PDF)

Ljungqvist: Utmaningar med förändringsarbete kring blended learning. Kan kollegialt samarbete vara en lösning?, här (PDF)

Mattisson et al.: Casemetoden - verktyg att engagera för anställningsbarhet, här (PDF)