Pedagogisk meritering

På de flesta universitet och högskolor i Sverige idag måste man för att få fast anställning kunna visa såväl genomgången högskolepedagogisk utbildning (i varierande omfattning) som dokumenterad pedagogisk skicklighet. Vid LU erbjuds lärare vid alla fakulteter högskolepedagogiska kurser av olika slag  (se vidare under fliken Högskolepedagogisk utbildning), och man har också möjlighet att gå kurser i att skriva pedagogisk meritportfölj.

Pedagogisk skicklighet anses numera omfatta både undervisningsskicklighet (dvs skicklighet i mötet med studenterna), och sådana aspekter som att observera vad som händer i undervisningen, att kunna sätta detta i relation till kunskaper om studenters lärande, samt att med denna kunskap kunna planera för undervisningen och dess vidareutveckling, gärna i samspel med kollegor.

Flera fakulteter vid LU har s.k. Pedagogiska Akademier, där pedagogisk skicklighet belönas.

Läs gärna mer i rapporten från ett nationellt projekt om pedagogisk skicklighet:

Kontaktinformation

Maria Larsson, 046-222 39 18
maria.larssonahu.luse