Workshop at Skissernas Museum and visits to Lund's collections

On Creative learning using Lund's cultural collections and objects

Välkommen till AHU

AHU är en universitetsgemensam avdelning med uppdrag att medverka i utveckling av utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå vid Lunds universitet. Vi bedriver även forskning inom området högskolepedagogisk utveckling.

bild på en kaprifol

Drop-in för hjälp med Zoom!

Undervisning/möten via Zoom - lär dig mer! Grundkurs och fördjupning om hur du kan öka interaktionen, se resurserna här!

person framför datorskärm

Kom igång med video!

Aktuella seminarier

Den 21 januari 2022 är det dags för det första webinariet i vår nya serie om det internationella klassrummet. Temat för denna gång är The international student. Varje webinarium följs av en workshop (den första sker 28 januari).

Välkommen till vår videostudio!

Undervisa och möts i Zoom