Välkommen till AHU

AHU är en universitetsgemensam avdelning med uppdrag att medverka i utveckling av utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå vid Lunds universitet. Vi bedriver även forskning inom området högskolepedagogisk utveckling.

bild på en kaprifol

Drop-in för hjälp med Zoom!

Undervisning/möten via Zoom - lär dig mer! Grundkurs och fördjupning om hur du kan öka interaktionen, se resurserna här!

Save the date - Lund University Conference on Teaching and Learning

Save The Date for The 2022 Lund University Conference on Teaching and Learning:
November 17, 2022. 

Open to all employees at Lund University who are interested and engaged in teaching and educational development!

This year’s conference theme: Lifelong Learning and Higher Education

Registration and the call for papers open online in April. For further information, visit the conference website: https://konferens.ht.lu.se/lutl-2022/

person framför datorskärm

Kom igång med video!

Välkommen till vår videostudio!

Undervisa och möts i Zoom