Välkommen till AHU

AHU är en universitetsgemensam avdelning med uppdrag att medverka i utveckling av utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå vid Lunds universitet. Vi bedriver även forskning inom området högskolepedagogisk utveckling.

Videostudio

Videostudion är för närvarande stängd.

studenter.

Öppen föreläsningsserie

Lär dig mer om akademisk integritet i högre utbildning i allt från från Google till AI och tillämpad forskning.