Om Avdelningen

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) är en specialiserad pedagogisk stödenhet
inom Institutionen för utbildningsvetenskap vid Humanistiska och Teologiska Fakulteterna,
med uppdraget att främja utbildningsexcellens på alla akademiska nivåer vid Lunds universitet.