Välkommen till AHU

AHU är en universitetsgemensam avdelning med uppdrag att medverka i utveckling av utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå vid Lunds universitet. Vi bedriver även forskning inom området högskolepedagogisk utveckling.

bild på en kaprifol

Drop-in för hjälp med Zoom!

Undervisning/möten via Zoom - lär dig mer! Grundkurs och fördjupning om hur du kan öka interaktionen, se resurserna här!

Studenter i klassrum.

Delta i workshops om Team Based Learning 

Vill du förbereda dig för undervisning i det aktiva klassrummet? 

Nu har du chansen att delta i Medicinska fakultetens nya workshops med Larry Michaelsen - skaparen av TBL, Team-Based Learning! 

person framför datorskärm

Kom igång med video!

Två kvinnor sitter vid ett fönster och pratar.

Workshop: Coaching som teknik i doktorand-handledning

Forskningshandledare förväntas stödja sina doktorander i allt från att navigera genom  forskarutbildningen till att kontrollera framsteg och att hantera problem som skrivkramp. Välkommen på en workshop från Ekonomihögskolan om hur du kan använda coaching som förhållningssätt vid doktorandhandledning! 

 

Välkommen till vår videostudio!

Undervisa och möts i Zoom