lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

AHU är en universitetsgemensam avdelning med uppdrag att medverka i utveckling av utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå vid Lunds universitet. Vi samarbetar med fakulteterna och övriga pedagogiska utvecklingsenheter vid universitetet för att erbjuda högskolepedagogiska kurser och annat pedagogiskt stöd. Vi bedriver även forskning inom området högskolepedagogisk utveckling. Avdelningen har ett särskilt uppdrag att stödja utvecklingen av e-lärande vid universitetet och har ansvar för vissa system för e-lärande, som lärplattformen LUVIT, LU play samt LU Zoom.

2020-05-13

AHU-kurser kan fortsätta på distans, om COVID-19-läget så kräver

Om COVID-19-läget så kräver kommer AHU:s campuskurser och kurser med campusinslag att ersättas med distansalternativ. Information om detta och eventuella ändrade datum går ut till alla anmälda innan [...]

2020-03-10

Zoom ökar kapaciteten

10 mars 2020 Med tanke på ökande behov av e-möten byggs kapaciteten ut för Zoom. NORDUnet meddelar därför att de behöver omstrukturera i sitt datacenter för att kunna hantera ökande efterfrågan. [...]

2018-06-27

Förändringar i eMötestjänster - avvecklingen av Adobe Connect är igång!

Enligt SUNETs beslut stängdes inspelningsfunktionen i Adobe Connect av 31 januari 2019. Det kommer att vara möjligt att logga in för att ha möten och för åtkomst till inspelat material till [...]