Pedagogisk meritering

På de flesta universitet och högskolor i Sverige idag måste man för att få fast anställning kunna visa såväl genomgången högskolepedagogisk utbildning (i varierande omfattning) som dokumenterad pedagogisk skicklighet. Vid LU erbjuds lärare vid alla fakulteter högskolepedagogiska kurser av olika slag  (se vidare under fliken Högskolepedagogisk utbildning), och man har också möjlighet att gå kurser i att skriva pedagogisk meritportfölj.

Pedagogisk skicklighet anses numera omfatta både undervisningsskicklighet (dvs skicklighet i mötet med studenterna), och sådana aspekter som att observera vad som händer i undervisningen, att kunna sätta detta i relation till kunskaper om studenters lärande, samt att med denna kunskap kunna planera för undervisningen och dess vidareutveckling, gärna i samspel med kollegor.

Flera fakulteter vid LU har s.k. Pedagogiska Akademier, där pedagogisk skicklighet belönas. Under 2014-2015 utreddes, på Utbildningsnämndens uppdrag, förutsättningarna för de fakulteter vid LU som inte har pedagogiska akademier att inrätta sådana. I rapporten framgår det att de olika fakulteterna har olika förutsättningar att inrätta ett meriteringssystem som pedagogiska akademier, men att det också handlar om hur man ser på balansen mellan forsknings- och undervisningsmeriter och hur man skulle bedöma pedagogisk skicklighet på ett rättvist och säkert sätt. Du kan läsa rapporten om du följer länken nedan:

Larsson, M. (2015). Förutsättningar för att inrätta pedagogiska akademier vid fakulteter som idag saknar sådana. Centre for Educational Development, Lunds universitet.

Läs gärna mer i rapporten från ett nationellt projekt om pedagogisk skicklighet:

Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet. 

Kontaktinformation

Maria Larsson, 046-222 39 18
maria.larssonahu.luse
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-01-11