Praxisgemenskap - Community of Practice

Erfarenheter säger oss att lärande sker bäst tillsammans, särskilt när vi tar itu med de stora frågorna kring utbildning och hållbarhet. Det är därför vi bygger en så kallad praxisgemenskap (Community of Practice, CoP) - en samarbetsplattform för att ta till vara på vår samlade erfarenhet och kunskap, få nya perspektiv och utforska reella tillvägagångssätt för att integrera hållbarhet i våra undervisningspraktiker.

En praxisgemenskap är ett nätverk av yrkesverksamma som, genom regelbunden interaktion och samarbete, strävar efter att förbättra sin samlade expertis och främja förståelsen för ett ämne eller en praktik som de brinner för. Medan de flesta professionella utvecklingsprogram inom högre utbildning fokuserar på att leverera innehåll och information, främjas en praxisgemenskap av att vara en inkluderande samarbetsplattform för individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. 

Vår praxisgemenskap vid Lunds universitet syftar till att engagera och stärka medlemmarna i att utforska möjliga tillvägagångssätt för att integrera hållbarhet i undervisningen. Vi samarbetar utifrån värden såsom reflektion, omsorg, vänlighet, respekt och gemenskap. Åtminstone en gång i månaden anordnar vi en inspirations- eller social träff, där gruppen träffas. Låter det intressant? Vårt samarbete är öppen för alla intresserade! Så här kan du gå med dig:

  • Gå med i vår Microsoft Teams-grupp
  • Interagera med andra lärare
  • Delta i våra träffar

Hur mycket du väljer att engagera dig är helt upp till dig!

Gå med i vår Microsoft Teams-grupp – teams.microsoft.com

Utgångspunkt

Vårt arbete bygger på erfarenheter och forskning, såsom arbeten av forskarna Etienne och Beverly Wenger-Trayner såväl som liknande initiativ vid andra lärosäten, exempelvis Tasmaniens universitet. Viktigt för alla praxisgemenskaper är att dela en plats, en gemenskapskänsla, att fokusera på praktik samt att dela ett ömsesidigt engagemang och ett gemensamt projekt.

 

Logga Microsoft Teams. Illustration.

Gå med i vårt samarbete!

Byggnad Geocentrum I. Foto.

Lärande för hållbarhet

Lärande för hållbarhet (Teaching for Sustainability) är ett initiativ som fungerar som en knytpunkt för undervisande personal vid Lunds universitet. Initiativet utgör en plattform för kompetensutveckling, resurser och samarbete. Förhoppningen är att fungera som ett stöd för hela universitetet och att bidra till universitetets strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete.

Sidansvarig: steven.curtisahu.luse | 2024-01-18